Zestaw urządzeń TP 1010: Podstawy elektrotechniki dla zawodów związanych z branżą metalową

Zestaw urządzeń TP 1010: Podstawy elektrotechniki dla zawodów związanych z branżą metalową

Podstawy elektrotechniki dla zawodów związanych z branżą metalową

Czy można teraz i w przyszłości ograniczyć wykształcenie do techniki prądu stałego i przemiennego? W takim razie ten zestaw urządzeń z małą płytą łączoną Podstawy EduTrainer® i zredukowanym zakresem podzespołów jest ekonomiczną alternatywą dla TP 1011.

Podstawowa wiedza w zakresie układów elektrycznych i układów podstawowych zyskują na znaczeniu również w zawodach związanych z mechaniką. Jest to ważne dla zrozumienia wielu funkcji i procesów w kompleksowych instalacjach i systemach.

To właśnie z tej dziedziny pochodzą przykłady, w oparciu o które pakiet szkoleniowy Podstawy elektrotechniki dla zawodów związanych z branżą metalową wprowadza w podstawową tematykę. Cele dydaktyczne obejmują wielkości elektryczne i ich wzajemne odniesienia. Zadania projektowe sprawiają, że treści można przekazywać teoretycznie i obrazowo w próbach praktycznych. Pomiary ukazują wzajemne zależności, pomagają je zrozumieć i służą pogłębieniu już zdobytej wiedzy.

Zestaw podzespołów zawiera wszystkie elementy potrzebne do wykonania podstawowych doświadczeń z zakresu techniki prądu stałego i przemiennego. Jasno opisane gniazda na płycie do przechowywania zapewniają porządek i strukturę.

Bezpieczeństwo to podstawa!

Cały system posiada bezpieczne wtyczki i gniazdka zgodne z aktualnym stanem techniki.

Dotyczy to wszystkich przyłączy elektrycznych – niezależnie czy na podzespołach, czy na płycie łączonej. Dzięki temu zestaw urządzeń można stosować we wszystkich laboratoriach, także tych które dysponują wyższymi napięciami. Bezpieczeństwo to podstawa!

Treść

  • Technika prądu stałego
    Napięcie, prąd, opór, przewodność, prawo Ohma, stosowanie urządzeń pomiarowych, praca i moc, połączenie szeregowe i równoległe, dzielnik napięcia, opory nieliniowe, mostkowanie, źródło napięcia
  • Technika prądu przemiennego
    Pole elektryczne, indukcja, kondensator i cewka w obwodzie prądu stałego i przemiennego, połączenie szeregowe i równoległe, rezystancja, reaktancja i impedancja, przesunięcie fazowe prądu i napięcia

 

Dodatkowo warto zamówić:

Zeszyt ćwiczeń

W zadaniach z zeszytu ćwiczeń są opracowywane konkretne, realistyczne projekty z określeniem problemu, warunkami ramowymi i zleceniem projektu do obróbki.

Zeszyt ćwiczeń zawiera następujące części:

  • Rozwiązania wzorcowe
  • Wskazówki dydaktyczne
  • Multimedialną płytę CD-ROM z ilustracjami
  • Arkusze robocze dla osób uczących się

Arkusze robocze wspierają uczących się w fazie informacyjnej i planowania, poprzez wykonanie aż po kontrolę i dokumentację.

Wszystkie zadania wymagają od osób uczących się umiejętności samodzielnej pracy, oceny i dokumentowania.