Zestaw urządzeń TP 1011: Podstawy elektrotechniki/elektronika

Zestaw urządzeń TP 1011: Podstawy elektrotechniki/elektronika

Podstawa wszystkiego – elektrotechnika i elektronika

Uniwersalne pole wtykowe w tym pakiecie szkoleniowym stawia na sprawdzony raster 19 mm. Uniwersalne pole wtykowe i podstawowy zasilacz, który między innymi oferuje również generator funkcji, tworzy podstawę, na której można stosować również zestawy podzespołów z zakresu techniki cyfrowej i regulacyjnej.

Dzięki zestawowi podzespołów można wykonać wszystkie podstawowe testy związane z techniką prądu stałego, przemiennego i półprzewodników, a także badać podstawowe obwody elektroniczne. Płyta do przechowywania z przejrzyście opisanymi gniazdami zapewnia porządek i strukturę.

Wariant zestawu urządzeń TP 1011 M zawiera dodatkowy, wbudowany w zasilacz moduł pomiarowy, a także niezbędne przewody pomiarowe, adapter oraz oprogramowanie PSURemote.

 

d567322uc_3.jpg

Bezpieczeństwo to podstawa!
Cały system jest wyposażony w bezpieczne wtyczki i gniazdka i jest tym samym zgodny z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Dotyczy to wszystkich przyłączy elektrycznych – niezależnie czy na podzespołach czy na urządzeniach. Dzięki temu zestaw urządzeń można stosować we wszystkich laboratoriach, także tych, które dysponują wyższymi napięciami. Bezpieczeństwo to podstawa.

 

d567322uc_2.jpg

Łatwość podłączania!
Wtyczki zabezpieczające na dole, gniazda wtykowe na górze – wszystkie przyłącza podzespołu występują dwukrotnie.

Pomiary są możliwe w każdej chwili, bez konieczności zmiany połączeń, a połączenia równolegle można wykonać niezwykle łatwo.

Treść szkolenia

 • Prąd stały
  Napięcie, natężenie, opór, konduktancja, prawo Ohma, zastosowanie mierników, praca i moc, połączenia szeregowe i równoległe, dzielniki napięcia, oporniki nieliniowe, mostkowanie, źródło napięcia
 • Prąd przemienny
  Pole elektryczne, indukcja, kondensator i cewka w obwodzie prądu stałego i przemiennego, połączenia szeregowe i równoległe, opór czynny, bierny i pozorny, przesunięcie faz natężenia i napięcia
 • Półprzewodniki
  Dioda półprzewodnikowa, dioda Zenera, dioda świetlna, tranzystory dwubiegunowe, tranzystory jednobiegunowe, diaki, triaki, tyrystory
 • Podstawowe obwody elektroniki
  Tranzystory i podstawowe układy, wzmacniacz wielostopniowy, wzmacniacz mocy, wzmacniacz różnicowy i wzmacniacz napięcia stałego, generatory impulsowe i przebiegu piłokształtnego, generatory sinusoidalne, układy zasilacza

 

Dodatkowo warto zamówić:

Zeszyty ćwiczeń

W zadaniach są opracowywane konkretne, realne projekty z określeniem problemu, warunkami ramowymi i zleceniem projektu do obróbki.

Poza podstawami elektrotechniki szczegółowo przedstawione są również funkcja komponentów, ich parametry i typowe dla nich układy podstawowe.

Zeszyty ćwiczeń zawierają:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne
 • Multimedialną płytę CD-ROM z ilustracjami
 • Arkusze robocze dla osób uczących się

Arkusze robocze wspierają uczących się w fazie informacyjnej i planowania, poprzez wykonanie aż po kontrolę i dokumentację.