FluidLab®-PA closed loop: technika regulacji

FluidLab®-PA closed loop: technika regulacji

Z FluidLab®-PA krok po kroku można uczyć się i opracowywać podstawy techniki regulacji. EasyPort służy do łączenia komputera PC z prawdziwym sprzętem, np. EduKit PA, MPS® PA Compact-Workstation lub stanowiskami MPS® PA Filtrowanie, Mieszanie, Reaktor, Napełnianie.

Ustawienia
Ustawianie parametrów czujników za pomocą współczynnika i przesunięcia w celu przedstawienia wielkości fizycznych oraz tłumienia sygnałów za pomocą filtra wartości średnich do analogowych sygnałów wejściowych. Wskazanie wartości fizycznej w zmiennym polu jednostek. Dalsze możliwości ustawień to odwrócenie kierunku regulacji, przesunięcie Y w przypadku regulatorów stałych oraz wybór trybu symulacji.

Menu: Pomiar
Wszystkie cyfrowe i analogowe dane procesowe, na przykład stany sygnałów z czujników, armatury procesowej i pompy można przedstawić graficznie i od razu analizować. Do zapisu charakterystyki czujnika oraz ustalenia charakterystyki skokowej służą funkcje takie jak wybór kanałów pomiaru, dostosowanie czasu próby czy ocena kursora z funkcją Zoom.

Menu: Charakterystyka
Charakterystyka elementu nastawczego (np. pompy lub zaworu proporcjonalnego) jest badana pod kątem różnych kryteriów (napięcia do przepływu, przepływu do ciśnienia, ciśnienia do napięcia).

Menu: Regulator 2-punktowy
Typowe aplikacje to odcinki regulacji stanu napełnienia i temperatury.

Menu: Regulator stały
Eksperymentowanie, konfigurowanie i optymalizacja procesów regulacji (regulatory P, PI, PD lub PID) z natychmiastowym skutkiem dla procesu. Odcinki regulacji można obsługiwać za pomocą myszy. Możliwe jest łatwe dokumentowanie parametrów regulacji. Wartości pomiaru i przebiegi krzywych można szczegółowo dokumentować. Można włączyć blokowy schemat połączeń jako menu funkcji dla wszystkich regulatorów stałych z aktualnymi wartościami liczbowymi.

Funkcje regulatorów przemysłowych
Obsługa instalacji tak, jak w systemie zarządzania procesem. Możliwe jest wprowadzanie wartości wymaganych, a także przełączanie regulacji z ręcznej na automatyczną.

Symulacja
Symulowany model procesu pokazuje przebieg procesu tak samo, jak w przypadku obsługi prawdziwego sprzętu.

W komplecie jest FluidLab®-PA do stanowisk MPS® PA.

 

Wersja (językowa)