EasyVeep

EasyVeep

 

EasyVeep program pozwalający na symulacje 2D procesu sterowania i kontroli realizowanego przy pomocy interfejsu EasyPort

Oprogramowanie udostępnia szereg przykładowych obiektów dla których należy stworzyć odpowiedni algorytm sterowania a następnie napisać program sterujący na dowolny rzeczywisty sterownik PLC sprzęgnięty z aplikacją przy pomocy interfejsu EasyPort.

Dostępny zbiór obiektów to typowe obiekty przemysłowe wymagające dość złożonych systemów sterowania.

Każdy z obiektów jest przedstawiony przy użyciu prostej grafiki 2D. Istnieje możliwość symulacji działania tych obiektów poprzez odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC lub zestaw przycisków i diód reprezentujących rzeczywiste wejścia i wyjścia interfejsu EasyPort.

 
 

Download more information and software