CP Lab przykładowe –wariant 6

CP Lab przykładowe –wariant 6

Wariant 6,w skłąd wariantu wchodzą:

6x system przenoszenia palet CP Lab
6 x trainer z ramkami A4
2x most CP
1x automatyczny magazyn palet CP Factory
1x gniazdo robocze CP Factory
1x podstawowy moduł deflektora CP Factory
1x robot mobilny do transportu palet
2x moduły aplikacji magazynu
1x moduł aplikacji pomiarowej
1x moduł aplikacji wiercenia CPS
1x moduł aplikacji systemu wizyjnego z kamerą
1x moduł aplikacji prasy z mięśniem pneumatycznym
1x moduł aplikacyjny pieca tunelowego
1x oprogramowanie MES, w tym PC
1x pakiet programowania
1x pakiet akcesoriów

W tym uruchomienie i instrukcje techniczne na miejscu.