CP Lab przykładowe konfiguracje –wariant 3

CP Lab przykładowe konfiguracje –wariant 3

Variant 3, comprising:

 • 6x CP Lab systemó przenoszenia palet
 • 4x trrainery z ramami A4
 • 2x mosty CP
 • 1x robot mobilny do przenoszenia palet
 • 2x moduł aplikacji magazynu
 • 1x moduł aplikacji pomiarowej
 • 1x moduł aplikacji pieca tunelowego
 • 1x moduł aplikacji mięśnią penumatycznego
 • 1x moduł wydania elementu obrabianego
 • 1x system MES wraz z komputerem PC
 • 1x zestaw oprogramowania
 • 1x zestaw akcesoriów

W tym uruchomienie i instrukcje techniczne na miejscu.