CP Lab – możliwości adaptacji systemu

CP Lab – możliwości adaptacji systemu

Elastyczność układu fabryki jest jedną z najważniejszych cech Przemysłu 4.0. Moduły CP Lab można elastycznie łączyć i rozszerzać na różne sposoby.

W serii
Proste połączenie poszczególnych modułów szeregowo zapewnia kombinacje różnych rozmiarów. Stwarza to szeroki zakres opcji ekspansji.

W prostokącie
Poszczególne moduły można również łatwo łączyć w prostokąt. Umożliwia to tworzenie kompletnych systemów przenośników z recyrkulacją za pomocą zaledwie czterech, sześciu, ośmiu lub dziesięciu modułów

W połączeniu z robotem mobilnym
Moduł pomocniczy CP Bridge działa jako interfejs do przenoszenia trasporterów przedmiotu do systemu robota mobilnego Robotino lub fabryki CP. Roboty mobilne umożliwiają również integrację maszyn produkcyjnych, ręcznych stacji roboczych, systemów pamięci masowej i drukarek 3D.