Przewód analogowy, równoległy

Przewód analogowy, równoległy

Połączenie EasyPort/PLC z prawdziwym procesem lub pulpitem symulacyjnym.

Przewód analogowy, równoległy, 15-stykowa wtyczka SUB-D po obu stronach, 150 cm.