LOGO! Soft Comfort V8

LOGO! Soft Comfort V8

  • Łatwa obsługa w trybie pojedynczego modułu i nieskomplikowane projektowanie w trybie sieciowym
  • Intuicyjne tworzenie programu i konfiguracja wielu funkcji, szybkie i łatwe przełączanie przez kliknięcie przyciskiem myszy
  • Automatyczna konfiguracja komunikacji i prezentacja w widoku sieci
  • Możliwość wyświetlania maksymalnie trzech programów obok siebie, przy czym można przeciągać sygnały z jednego programu do drugiego za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść
  • Możliwość przejmowania programów z poprzednich wersji

WINXP, WIN7, WIN8, WIN10, 32/64 BIT MAC OSX 10.6 BIS 10.9 LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76