CODESYS® provided by Festo

CODESYS® provided by Festo

Oprogramowanie Codesys® do rodziny sterowników CPX-CEC umożliwia standaryzowane programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3. Jest zoptymalizowane pod kątem konfiguracji, programowania, uruchamiania i konserwacji pneumatycznych i elektrycznych rozwiązań automatyzacyjnych.

Zalety

 • Dzięki standardowi IEC 61131-3 Codesys® jest elastyczny i otwarty na wszelkie zadania związane ze sterowaniem
 • Bardzo proste uruchomienie i programowanie
 • Komunikacja Ethernet do prostego programowania, wraz z biblioteką modułów
 • Biblioteka modułów do napędów elektrycznych

Obsługiwane są następujące funkcje i języki

 • Logika drabinkowa (LD)
 • Tekst strukturalny (ST)
 • Sequential Function Chart/język SFC (Sekwencyjny Schemat Funkcyjny)
 • Continuous Function Chart
 • Diagram bloków funkcyjnych (FBD)
 • Zintegrowana wizualizacja
 • Funkcja Trace
 • Symulacja offline
 • Wszystkie języki programowania można stosować łącznie
 • Możliwa konwersja między językami
 • Wszystkie standardowe typy danych: BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT
 • Argumenty symboliczne bez ograniczenia długości słów
 • Pomoc kontekstowa
 • Globalne wyszukiwanie i zastępowanie
 • Kontrola wolnej pamięci przed pobieraniem
 • Nielimitowana liczba parametrów funkcji

 

Wersja (językowa)