Zrozumieć automatykę procesową – ale jak? Szkolenia i warsztaty

Zrozumieć automatykę procesową – ale jak? Szkolenia i warsztaty

Celem doskonalenia zawodowego jest wspieranie ludzi pracujących w przedsiębiorstwach nie tylko w aktualnych problemach, ale przy zadaniach, które czekają ich w przyszłości – to właśnie jest ambicją Festo Didactic.

Festo staje się ważnym partnerem przemysłu procesowego. W ścisłym porozumieniu z naszą spółką macierzystą Festo AG & Co. KG., zapewniamy zastosowanie w naszych systemach dydaktycznych najnowocześniejszych urządzeń i systemów, a nasi trenerzy dysponują wiedzą fachową z pierwszej ręki.

Wyróżnia nas jednak również ukierunkowanie i metodyka. Nasi trenerzy i doradcy są praktykami. Znają zadania, jakie stoją przed uczestnikami szkoleń. Nawet te, które wykraczają poza wymagania techniczne.

Mamy wysokie aspiracje. Podczas naszych szkoleń odczujecie Państwo różnicę w stosunku do innych oferentów usług szkoleniowych: Udzielamy nowych odpowiedzi na stare pytania – odpowiedzi, które pozwolą Państwu na zdecydowany krok do przodu w firmowych przedsięwzięciach.

Proszę do nas zadzwonić. Chętnie Państwu doradzimy:

Linia serwisowa: 0800/3378682
(bezpłatna)

Armatury – procesowe zawory regulujące
To szkolenie przedstawia szczegółowo technologię armatur i pokazuje, jakie ma ona zastosowanie w przemyśle opartym na procesach. Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę o poszczególnych typach i elementach armatury. Ponadto obszernie prezentowane są wybrane materiały i warunki oraz granice ich zastosowania. Szczegółowo objaśniane są różne rodzaje napędów oraz ich użycie w poszczególnych typach armatury, a także wszystkie obowiązujące normy i standardy.

Podstawy i zasady działania przemysłowej techniki pomiarowej i przyrządów pomiarowych
To szkolenie przedstawia szczegółowo procesową technikę regulacji. Szczegółowo omawiane są różne rodzaje pomiarów oraz różne zasady pomiarów, np. ciśnienia, przepływu, temperatury czy stanu napełnienia. Dokładnie przedstawiana jest także technika regulacji na przykładzie regulatorów P, I oraz PID, oraz zalety i wady tych regulatorów.

Zamknięte obwody regulacyjne (Closed-Loop Control)
Uczestnicy zdobędą najważniejsze informacje na temat procesowej techniki regulacyjnej regulatorów P, I oraz PID wraz z ich zaletami i wadami. Praktyczne ćwiczenia z EduKit PA i oprogramowaniem FluidLab®-PA zapewniają transfer zdobytej wiedzy do praktyki.

 

Specjalne szkolenia dla klienta, np. podstawy techniki regulacji
Specjalne szkolenia dla klienta, dla pracowników z dziedziny utrzymania sprawności technicznej, konserwacji i wsparcia technicznego. Za pomocą profesjonalnego wyposażenia szkoleniowego Festo
Didactic na instalacjach szkoleniowych m.in. przez "learning by doing" przekazywane są następujące treści szkoleniowe:

  • Przegląd wszystkich typów regulatorów
    (P, I, D, PI, PD, PID)
  • Technologie regulatorów
    (FluidLab®-PA i nowoczesne PLC)

Większe potrzeby?
Warsztaty z bardziej skomplikowanymi zadaniami dotyczącymi praktycznego wsparcia technicznego i utrzymania sprawności technicznej, np.

  • Wymiana i zastosowanie nowych czujników i włączanie ich w odcinek regulacji
  • Lokalizowanie błędów przez diagnostykę i charakterystyki regulatora
  • Odcinek regulacji z czasem opóźnienia (na zapytanie)