Pomiar, sterowanie i regulacja takie, jak w przemyśle

Pomiar, sterowanie i regulacja takie, jak w przemyśle

Jak najbliżej rzeczywistości

MPS® PA stawia na standardy przemysłowe. Rozwiązania automatyzacji i trendy wiodących producentów są częścią koncepcji MPS® PA i umożliwiają różne warianty sterowania.

Komponenty
Obsługa i konfiguracja
Zalety

Pulpit symulacyjny

 • Proste uruchomienie stanowiska MPS® PA
 • Test i uruchomienie komponentów procesowych lub części instalacji stanowiska

FluidLab®-PA closed loop lub FluidLab®-PA process

 • Uruchomienie i test stanowiska MPS® PA
 • Analiza komponentów procesowych i odcinków regulacji stanowiska MPS® PA
 • Obserwacja i analiza przebiegu procesów na stanowisku
 • Eksperymentowanie, konfigurowanie i optymalizacja czynności regulacyjnych (regulatory 2-punktowe, P, PI lub PID)
 • Analiza przebiegu regulacji

PLC

 • Programowanie przebiegu procesów i sterowania recepturami
 • Przetwarzanie sygnału analogowego
 • Obsługa i obserwacja za pomocą panelu dotykowego
 • Programowanie regulatorów PID
 • Konfigurowanie i parametryzacja regulatorów P, PI lub PID

PLC z zewnętrznym regulatorem przemysłowym

Jak PLC, a dodatkowo:

 • Obsługa regulatora przemysłowego (tryb ręczny, tryb automatyczny)
 • Parametryzacja regulatorów przemysłowych (algorytm regulacji P, PI lub PID)
 • Konfigurowanie zakresów pomiaru, granic wartości zadanych i granic alarmowych
 • Samooptymalizacja metodą drgań lub odpowiedzi skokowej