Płyta rozdzielcza 4-stykowa z manometrem

Płyta rozdzielcza 4-stykowa z manometrem

Rozdzielacz z pięcioma przyłączami jest wyposażony w manometr i przykręcony na stałe do płyty profilowej.

  • Zakres pomiaru i maksymalne dopuszczalne ciśnienie wyn. 10 MPa (100 bar)
  • Klasa jakości 1,6% końcowej wartości na skali
  • Ciśnienie robocze, statyczne 3/4 od końcowej wartości skali
  • Ciśnienie robocze, dynamiczne 2/3 od końcowej wartości skali
  • Tłumienie – gliceryna
  • Odporne na przecieki oleju złączki samouszczelniające