Napędy elektryczne 1: WBT

Napędy elektryczne 1: WBT

Interaktywny, multimedialny program szkoleniowy "Napędy elektryczne 1" w ciekawy sposób wprowadza w świat silników elektrycznych.

Pierwszy rozdział zawiera podstawy dot. napędów elektrycznych. W dwóch rozdziałach objaśniona została budowa i zasada działania silników prądu stałego, a rozdział trzeci poświęcony jest cechom charakterystycznym silników prądu przemiennego.

Treść:

 • Podstawy napędów elektrycznych
 • Poznanie różnych typów silników (silnik krokowy, silnik asynchroniczny, silnik uniwersalny)
 • Podstawy mechaniki (przekształcanie energii mechanicznej/elektrycznej, silnik – generator, schemat połączeń i kierunek przepływu prądu, wielkości ruchu postępowego, siła, moc mechaniczna, sprawność itp., definicje momentu obrotowego/prędkości obrotowej)
 • Podstawy elektroniki (zasada działania silnika, siła Lorentza na przykładzie pętli przewodu, pole elektryczne i magnetyczne, powstawanie momentu obrotowego, reguła prawej dłoni)
 • Poznanie różnych silników prądu stałego
 • Informacje ogólne (zasady działania, komutacja, dane techniczne, bezszczotkowy silnik prądu stałego, zależność od obciążenia, rozróżnienie połączenia szeregowego/równoległego)
 • Silnik bocznikowy
 • Silniki prądu przemiennego
 • Rozróżnienie rodzajów zasilania napięciem (prąd stały, przemienny, trójfazowy)
 • Poznanie różnych silników prądu przemiennego
 • Ogólna zasada działania (różnica między silnikiem synchronicznym i asynchronicznym), dane techniczne, tabliczka znamionowa, charakterystyki i ich interpretacja, definicja mocy biernej, pozornej, czynnej)
 • Jednofazowy silnik prądu przemiennego
 • Trójfazowy silnik indukcyjny – przypadki specjalne (silniki krokowe)
 • Podsumowanie i zadania kontrolne

Spełnimy Państwa życzenia
W wersji na płycie CD, jako szkolenie internetowe do instalacji sieciowej i w systemach zarządzania szkoleniami, z dowolną liczbą licencji.

 

Typ