Hydraulika: WBT

Hydraulika: WBT

Wszystko na temat hydrauliki! Program dydaktyczny obejmuje wiedzę specjalistyczną i kurs.

Wiedza specjalistyczna
Ten interaktywny program do samokształcenia przekazuje podstawową wiedzę na temat hydraulicznych układów sterowania. Uczeń zdobywa umiejętności praktycznego i teoretycznego rozwiązywania zadań podstawowego kursu z hydrauliki, m.in. w ramach podstawowego kształcenia zawodowego.

 

Kurs
W ramach kursu ugruntowana zostaje przyswojona wiedza teoretyczna. Wiele różnych form zadań sprawia, że kurs jest interesujący i skuteczny: rysowanie schematów połączeń i symboli graficznych, rozwiązywanie testów wielokrotnego wyboru, tworzenie i łączenie wężami obwodów na filmach na komputerze.

Treść:

  • Podstawy fizyki (jednostki, właściwości, prawa)
  • Instalacje hydrauliczne (zasada działania instalacji hydraulicznej)
  • Agregat napędowy (elementy, pompa, zbiornik, filtr)
  • Napędy (siłowniki jednostronnego działania, siłowniki dwustronnego działania, silniki hydrostatyczne)
  • Zawory drogowe (cechy konstrukcyjne, zawory 2/2-drogowe, zawory 3/2-drogowe, zawory 4/2-drogowe, zawory 4/3-drogowe, obwody specjalne)
  • Zawory odcinające (zawory przeciwzwrotne, zawory przeciwzwrotne z możliwością odblokowania)
  • Zawory ciśnieniowe (zawory ograniczające ciśnienie, zawory regulujące ciśnienie)
  • Zawory przepływowe (zawory dławiące, regulatory przepływu)
  • Dodatkowe wymogi

Spełnimy Państwa życzenia
W wersji na płycie CD, jako szkolenie internetowe do instalacji sieciowej i w systemach zarządzania szkoleniami, z dowolną liczbą licencji.

 

Typ