Stanowisko Reaktor

Stanowisko Reaktor

Funkcja

Stanowisko reaktor reguluje temperaturę płynu. W zależności od wybranej receptury realizowane są różne profile temperatury z różnymi czasami mieszania.W celu schłodzenia płynu włączana jest pompa chłodząca. Oddzielna pompa pompuje płyn o odpowiedniej temperaturze do następnego stanowiska.

Pomiary, sterowanie i regulacja

Czujniki rejestrują stany napełnienia pojemników na stanowisku Reaktor. Dzięki temu podczas zajęć można wykonywać nie tylko proste zadania sterowania w celu monitorowania pomp, ale także kompletne projekty sterowania złożonymi procesami.

Za pomocą regulacji temperatury podczas wykonywania receptur precyzyjnie utrzymywane są różne profile temperatur. Czujnik temperatury (termometr oporowy PT 100) za pośrednictwem przetwornika pomiarowego dostarcza sygnał znormalizowany 0 – 10 V. Za pomocą ogrzewania z możliwością stałego sterowania regulator może regulować temperaturę do zadanych wartości za pomocą algorytmu regulacji P, PI lub PID i utrzymywać ją na stałym poziomie. Za pomocą stanowiska Reaktor można wykonywać proste zadania regulacji np. regulację za pomocą regulatora 2-punktowego. Dzięki temu można przeprowadzać obrazowe i praktyczne szkolenie z techniki regulacyjnej.

Ogrzewanie i mieszanie

Ważne podstawowe operacje w wielu instalacjach procesowych obejmują ogrzewanie i mieszanie. Komponenty stanowiska Reaktor są dobrane tak, że można realizować najróżniejsze doświadczenia z tego zakresu.

Ustawiane płynnie ogrzewanie z sygnałem sterującym 0 – 10 V. Bezpieczne doświadczenia umożliwiają zintegrowane połączenie ogrzewania z przełącznikiem pływakowym, tak że praca "na sucho" jest praktycznie wykluczona.

Mieszacz z silnikiem DC

Przetworniki sygnału przetwarzają wszystkie analogowe sygnały stanowiska na sygnał znormalizowany 0 – 10 V. Praktyczne podczas doświadczeń: wbudowane komparatory dostarczają też sygnały czysto cyfrowe.

Treści szkoleniowe do prac projektowych

 • Budowa, łączenie przewodami oraz uruchamianie instalacji procesowej
 • Wybór, zastosowanie i podłączanie czujników temperatury
 • Pomiar wielkości elektrycznych i technicznych wielkości procesowych takich jak poziom napełnienia i temperatura
 • Zastosowanie i podłączanie przetworników pomiarowych
 • Budowa i uruchomienie obwodów regulacyjnych
 • Analiza odcinków i obwodów regulacji
 • Parametryzacja i optymalizacja regulatorów P, PI lub PID
 • Tworzenie programów sterujących i regulacyjnych
 • Obsługa i obserwacja procesów
 • Przeglądy, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej

 

Zamówienie:

 • Zeszyt ćwiczeń MPS® PA
 • Szkolenie internetowe Automatyka procesowa
 • FluidLab®-PA

Zalecane cyfrowe materiały dydaktyczne

 • Szkolenie internetowe Sterowanie i regulacja

Typ