Stanowisko Napełnianie

Stanowisko Napełnianie

Funkcja

Stanowisko Napełnianie napełnia butelki płynem. Ze zbiornika zapasowego płyn jest pompowany do pojemnika dozującego. Butelki są transportowane na przenośnikach taśmowych do położenia napełniania. Pneumatyczny rozdzielacz rozdziela butelki. Za pomocą pojemnika dozującego – w zależności od wybranej receptury – butelki są napełniane różnymi ilościami płynu.

Pomiary, sterowanie i regulacja

Na stanowisku Rozlewanie za pomocą analogowego czujnika poziomu mierzony jest poziom napełnienia pojemnika dozującego. Za pomocą pompy z możliwością stałego wysterowania (0 – 10 V) regulator reguluje poziom napełnienia do odpowiedniej wartości zadanej.

Podczas rozlewania utrzymywany jest stały poziom napełnienia pojemnika dozującego, dzięki czemu optymalizowana jest jakość rozlewania. Podczas doświadczeń można przy tym stosować i optymalizować różne algorytmy regulacji, takie jak P, PI i PID. Za pomocą wbudowanych zaworów ręcznych można modyfikować charakterystykę odcinka regulowanego. Dzięki temu można przeprowadzać obrazowe i praktyczne szkolenie z techniki regulacyjnej.

Transportowanie, rozdzielanie, napełnianie

Żaden inny segment przemysłu procesowego nie ma tak różnorodnych produktów końcowych, jak przemysł spożywczy. Wszystkie produkty spożywcze, czy to produkty mleczarskie, pieczywo, soki, piwo czy wino, mają odrębne uwarunkowania dotyczące postępowania i wytwarzania odpowiednich produktów końcowych. Transport, rozdzielanie, dozowanie i napełnianie odgrywają przy tym istotną rolę.

Czujniki optyczne z możliwością kalibracji i tłumieniem tła, monitorują transport na przenośnikach taśmowych stanowiska Napełnianie.

Rozdzielacz pneumatyczny gwarantuje, że w pozycji napełniania zawsze znajduje się dokładnie jedna butelka.

Ilość napełnienia można w łatwy sposób dostosować przez wybór różnych receptur.

Treści szkoleniowe do prac projektowych

 • Budowa, łączenie przewodami oraz uruchamianie instalacji procesowej
 • Wybór, zastosowanie i podłączanie czujników poziomu napełnienia
 • Pomiar wielkości elektrycznych i technicznych wielkości procesowych takich jak poziom napełnienia
 • Budowa i uruchomienie obwodów regulacyjnych
 • Analiza odcinków i obwodów regulacji
 • Parametryzacja i optymalizacja regulatorów P, PI lub PID
 • Tworzenie programów sterujących i regulacyjnych
 • Obsługa i obserwacja procesów
 • Przeglądy, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej

 

Zamówienie:

 • Zeszyt ćwiczeń MPS® PA
 • Szkolenie internetowe Automatyka procesowa
 • FluidLab®-PA

Zalecane cyfrowe materiały dydaktyczne

 • Program konstrukcyjny i symulacyjny FluidSIM® Pneumatik
 • Szkolenie internetowe Sterowanie i regulacja