Stanowisko Mieszanie

Stanowisko Mieszanie

Funkcja

Stanowisko Mieszanie miesza produkty z trzech zbiorników według różnych receptur. Po otwarciu danego 2-drogowego zaworu kulowego pompa pompuje płyn w sposób regulowany z jednego z trzech zbiorników zapasowych do zbiornika głównego. Za pomocą drugiej pompy gotowa mieszanka może być pompowana do kolejnego stanowiska, albo z powrotem do zbiorników zapasowych.

Pomiary, sterowanie i regulacja

Na stanowisku Mieszanie ze stałym przepływem surowce wyjściowe są mieszane według receptury. Przepływ jest rejestrowany przez elektroniczny przepływomierz z wirnikiem łopatkowym i dodatkowo wyświetlany za pomocą przepływomierza pływakowego swobodnego. Sygnał wyjściowy z czujnika przepływu jest przekształcany na sygnał znormalizowany 0 – 10 V. Za pomocą wbudowanego komparatora stanowisko Mieszanie może też być sterowane cyfrowo. Poprzez regulowaną analogowo pompę regulator ustawia wymagany przepływ – za pomocą prostego regulatora 2-punktowego lub różnych stałych regulatorów P, PI lub PID. Dzięki temu technikę regulacji można objaśniać obrazowo na różnych poziomach zaawansowania.

Zawsze odpowiednia mieszanka

Stanowisko Mieszanie zawiera szeroki wybór typowych elementów techniki serwisowej. Pompy i zawory procesowe, różne czujniki do rejestrowania sygnałów oraz elektroniczne moduły do przekształcania sygnału umożliwiają prawdziwą "mieszankę szkoleniową".

Czujniki do rejestrowania stanu napełnienia pojemników. Zabezpieczenie przed przepełnieniem przez dodatkowe czujniki na każdym pojemniku: dzięki temu przepełnienie jest praktycznie wykluczone.

Przetworniki sygnału przetwarzają wszystkie analogowe sygnały stanowiska na sygnał znormalizowany 0 – 10 V. Praktyczne podczas doświadczeń: wbudowane komparatory dostarczają też sygnały czysto binarne.

Zawór kulowy 2-drogowy z napędem obrotowym Scotch-Yoke SYPAR, dużym wyświetlaczem i bezpośrednio podłączonym kołnierzowo zaworem NAMUR.

Treści szkoleniowe do prac projektowych

 • Budowa, łączenie przewodami oraz uruchamianie instalacji procesowej
 • Wybór, zastosowanie i podłączanie różnych przepływomierzy.
 • Pomiar wielkości elektrycznych i technicznych wielkości procesowych takich jak poziom napełnienia i przepływ
 • Budowa i uruchomienie obwodów regulacyjnych
 • Analiza odcinków i obwodów regulacji
 • Parametryzacja i optymalizacja regulatorów P, PI lub PID
 • Tworzenie programów sterujących i regulacyjnych
 • Obsługa i obserwacja procesów
 • Przeglądy, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej

 

Zamówienie:

 • Zeszyt ćwiczeń MPS® PA
 • Szkolenie internetowe Automatyka procesowa
 • FluidLab®-PA

Zalecane cyfrowe materiały dydaktyczne

 • Program konstrukcyjny i symulacyjny FluidSIM® Pneumatik
 • Szkolenie internetowe Sterowanie i regulacja