Stanowisko Filtrowanie

Stanowisko Filtrowanie

Funkcja

Stanowisko Filtrowanie filtruje płyny. Przefiltrowany płyn jest pompowany z pierwszego zbiornika za pomocą zasuwy przez filtr. Poprzez klapę z pneumatycznym napędem obrotowym przefiltrowany płyn dociera do drugiego zbiornika. Za pomocą osobnej pompy przefiltrowany płyn może być pompowany do następnego stanowiska. Za pomocą programu płukania możliwe jest płukanie wsteczne filtra. W celu usunięcia osadów filtr jest dodatkowo przedmuchiwany regulowanym sprężonym powietrzem.

Pomiary, sterowanie i regulacja

Czujniki rejestrują stany napełnienia pojemników na stanowisku Napełnianie. Dzięki temu podczas zajęć można wykonywać nie tylko proste zadania sterowania w celu monitorowania pomp, ale także kompletne projekty sterowania złożonymi procesami.

Regulacja ciśnienia podczas płukania wstecznego zapewnia stałą, wysoką jakość filtrowania. Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem LCD, wyjściem analogowym i wyjściem przełączającym zawsze dostarcza prawidłową wielkość pomiaru. Poprzez proporcjonalny zawór regulujący ciśnienie regulator z algorytmem regulacji P, PI lub PID zapewnia stałą, wysoką jakość filtrowania podczas płukania wstecznego. Dzięki temu można przeprowadzać obrazowe i praktyczne szkolenie z techniki regulacyjnej.

Odcinanie, otwieranie, zamykanie

W złożonych procesach decydującą rolę odgrywa odpowiedni wybór zaworu procesowego, napędu, wyposażenie dodatkowe napędu i zawór sterujący.
W przypadku stanowiska Filtrowanie stosowane są różne komponenty procesowe.
Wszystkie napędy nastawcze armatur są sterowane przez bezpośrednio połączony kołnierzowo zawór NAMUR.

Zasuwa z napędem liniowym COPAC.

Klapa z trwałym napędem obrotowym ‚Rack&Pinion’ COPAR i dużym wyświetlaczem optycznym.

Zawór kulowy 3-drogowy z napędem obrotowym Scotch-Yoke SYPAR i dużym wyświetlaczem.

Treści szkoleniowe do prac projektowych

 • Budowa, łączenie przewodami oraz uruchamianie instalacji procesowej
 • Wybór, zastosowanie i wysterowanie armatury procesowej
 • Pomiar wielkości elektrycznych i technicznych wielkości procesowych takich jak poziom napełnienia i ciśnienie
 • Budowa i uruchomienie obwodów regulacyjnych
 • Analiza odcinków i obwodów regulacji
 • Parametryzacja i optymalizacja regulatorów P, PI lub PID
 • Tworzenie programów sterujących i regulacyjnych
 • Obsługa i obserwacja procesów
 • Przeglądy, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej

 

Zamówienie:

Zeszyt ćwiczeń MPS® PA

 • Szkolenie internetowe Automatyka procesowa
 • FluidLab®-PA

Zalecane cyfrowe materiały dydaktyczne

 • Program konstrukcyjny i symulacyjny FluidSIM® Pneumatik
 • Szkolenie internetowe Sterowanie i regulacja