Kompletny system MPS® PA 204

Kompletny system MPS® PA 204

 
Z algorytmem regulacji P, PI lub PID technika regulacji jest przedstawiana obrazowo i praktycznie. Czujnik temperatury – na stanowisku Reaktor stosowany jest termometr oporowy PT100 – dostarcza za pomocą przetwornika pomiarowego sygnał znormalizowany 0 – 10 V. Poprzez stale sterowane ogrzewanie regulator dochodzi do zadanych wartości temperatury i utrzymuje je na stałym poziomie.

 
Na stanowisku Mieszanie ze stałym przepływem surowce wyjściowe są mieszane według receptury. Przepływ jest rejestrowany przez elektroniczny przepływomierz z wirnikiem łopatkowym i dodatkowo wyświetlany za pomocą przepływomierza pływakowego swobodnego. Za pomocą regulowanej analogowo pompy regulator ustawia niezbędny przepływ.

 
Regulacja ciśnienia podczas płukania wstecznego zapewnia stałą, wysoką jakość filtrowania. Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem LCD, wyjściem analogowym i wyjściem przełączającym zawsze dostarcza prawidłową wielkość pomiaru. Poprzez proporcjonalny zawór regulujący ciśnienie regulator zapewnia podczas płukania wstecznego stałą wysoką jakość filtrowania.


Na stanowisku Napełnianie poziom napełnienia zbiornika dozującego jest rejestrowany za pomocą analogowego czujnika poziomu. Poprzez stale regulowaną pompę regulator reguluje poziom do odpowiedniej wartości zadanej. Podczas rozlewania utrzymywany jest stały stan napełnienia pojemnika dozującego i optymalizowana w ten sposób jakość napełniania.

Funkcja

Instalacja składa się ze stanowisk Filtrowanie, Mieszanie, Reaktor i Napełnianie. Stanowisko Filtrowanie filtruje płyn. Przefiltrowany płyn jest pompowany z pierwszego zbiornika, poprzez różne zawory procesowe, przez filtr do drugiego zbiornika. Przefiltrowany płyn jest z pierwszego zbiornika doprowadzany do stanowiska Mieszanie. Stanowisko Mieszanie miesza produkty z trzech zbiorników według różnych receptur. Gotowa mieszanina jest pompowana przez pompę do stanowiska Reaktor. Stanowisko reaktor reguluje temperaturę płynu. W zależności od wybranej receptury realizowane są różne profile temperatury z różnymi czasami mieszania. Stanowisko Napełnianie napełnia butelki płynem. Butelki są transportowane na przenośnikach taśmowych do położenia napełniania. Pneumatyczny rozdzielacz rozdziela butelki. Za pomocą pojemnika dozującego – w zależności od wybranej receptury – butelki są napełniane różnymi ilościami płynu.

W zakresie dostawy: różne możliwości pomiarów, sterowania i regulacji

 

 • Łatwe uruchamianie, symulowanie i wyświetlanie za pomocą pulpitu symulacyjnego
 • Multimedialne pomiary, sterowanie, regulacja, obsługa, obserwacja i uruchamianie za pomocą Fluid Lab®-PA
 • Uruchamianie przebiegu procesów w PLC i monitorowanie za pomocą panelu dotykowego
 • Regulacji może dokonywać PLC lub regulator przemysłowy każdego stanowiska. Parametryzacja regulatora odbywa się poprzez panel dotykowy lub bezpośrednio w regulatorze przemysłowym. Wszystkie wielkości procesowe są przedstawiane przejrzyście, również jako wskazanie trendu, na panelu dotykowym oraz na regulatorze przemysłowym.

Kompletny system MPS® PA  oferuje wszystko, co niezbędne do skutecznego zaznajomienia się z techniką pomiarową i regulacyjną.

Udane projekty dzięki modułowej budowie

 

Learning by doing – instalacja MPS® PA  oferuje technikę procesową, którą można dotknąć i współtworzyć. Własne pomysły projektów można realizować bardzo szybko i bezpiecznie.

Pakiety sterowania PLC zawierają następujące elementy:

SIMATIC S7-300
4x EduTrainer® Universal z SIMATIC S7-313C
1x przewód programowania
1x oprogramowanie do programowania STEP 7 Professional do szkolenia
4x zestaw przewodów przyłączeniowych SIMATIC S7

Festo CPX-CEC
4x Festo CPX-CEC EduTrainer® Universal
1x przewód programowania
1x oprogramowanie do programowania Codesys® provided by Festo
4x zestaw przewodów przyłączeniowych Festo CPX

Allen Bradley ML 1500
4x Allen Bradley EduTrainer® Universal z Micro Logix 1500
1x przewód programowania
1x oprogramowanie do programowania RS-Logix 500 Starter
4x zestaw przewodów przyłączeniowych Allen Bradley

Mitsubishi MELSEC
4x EduTrainer® Universal z FX1N
1x przewód programowania
1x oprogramowanie do programowania GX IEC Developer FX Trainer Package
4x zestaw przewodów przyłączeniowych Mitsubishi

Instalacja MPS® PA 204 zawiera wszystko, co niezbędne do szkolenia

 • Stanowiska: Filtrowanie, Mieszanie, Reaktor, Napełnianie z wózkiem, kolorowym panelem dotykowym, ramą mocującą i zasilaczem
 • Akcesoria: 4x pulpit symulacyjny cyfrowy/analogowy, 1x zestaw butelek
 • Technika sterowania: 1x pakiet sterowania PLC, 1x płyta zatrzymania awaryjnego, 2x panel sterujący zatrzymania awaryjnego, 4x EasyPort
 • Oprogramowanie: 4x Fluid Lab®-PA closed loop

Specjalne treści szkoleniowe

 • Budowa, łączenie przewodami oraz uruchamianie instalacji procesowej
 • Pomiar wielkości elektrycznych i technicznych wielkości procesowych takich jak stan napełnienia, przepływ, ciśnienie i temperatura
 • Budowa i uruchomienie obwodów regulacyjnych
 • Ocena przebiegu regulacji
 • Połączenie sieciowe instalacji procesowej
 • Obsługa i obserwacja procesów, zarządzanie instalacją
 • Wybór, zastosowanie i wysterowanie armatury procesowej
 • Analiza odcinków i obwodów regulacji
 • Parametryzacja i optymalizacja regulatorów P, PI lub PID
 • Tworzenie programów sterujących i regulacyjnych
 • Obsługa i obserwacja procesów
 • Przeglądy, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej

 

Zamówienie:

 • Zeszyt ćwiczeń MPS® PA
 • Szkolenie internetowe Automatyka procesowa

Typ

 

Więcej informacji