EduKit PA: wystarczy rozpakować i gotowe

EduKit PA: wystarczy rozpakować i gotowe

EduKit PA Basic
Zawiera podstawy pracy projektowej i podstawy techniki regulacyjnej, takie jak ręczne pomiary, sterowanie i regulacja, bez komputera i zaawansowanej techniki sterowania.

 

  

Zalety

 • Poręczny, łatwy do transportowania i montażu
 • Krok po kroku do działającej instalacji: Można zacząć projekt od małego elementu – pojemnika – i skończyć projekt na regulacji poziomu napełnienia
 • Dostępne rodzaje szkoleń
 • Łatwe zastosowanie i rozszerzanie o kolejne zagadnienia
 • Woda jest idealnym medium do celów szkoleniowych w zakresie techniki regulacji, ponieważ nie stwarza zagrożeń.
 • Kompatybilność z istniejącymi systemami Festo Didactic

Treści szkoleniowe do prac projektowych

Planowanie projektu:

 • Rozdzielanie zadań w zespole
 • Tworzenie planu projektu z różnymi etapami

Konstruowanie, montowanie, podłączanie:

 • Tworzenie szkiców systemu łączenia rur
 • Tworzenie planu montażu
 • Montaż mechaniczny
 • Elektryczne podłączanie pompy do 24 V
 • Kontrola czynności
 • Sporządzanie protokołów kontroli

Uruchamianie i rejestrowanie wartości pomiaru:

 • Uruchamianie instalacji
 • Rejestrowanie wartości pomiaru przy zmienionym położeniu zaworów, zmienionym napięciu pompy lub różnych poziomach napełnienia
 • Obserwowanie poziomu napełnienia, ciśnienia i przepływu oraz zachowania w czasie

Prezentacje i dokumentowanie:

 • Tworzenie instrukcji montażu
 • Dokumentowanie wartości pomiaru
 • Analiza graficzna
 • Prezentacja przebiegu projektu

Oprócz schematów elektrycznych i pneumatycznych można zrozumieć i nauczyć się opisywać schematy orurowania i oprzyrządowania.

 

Zamówienie:

Zeszyt ćwiczeń

z zadaniami projektowymi do EduKit PA Basic i Advanced do następujących tematów:

 • Kwestie technologiczne
 • Matematyka
 • Sterowanie
 • Regulacja
 • Planowanie pracy

Z płytą CD z:

 • listami części i kartami charakterystyki
 • schematami orurowania i oprzyrządowania oraz schematami połączeń
 • instrukcją montażu mechanicznego
 • listami kontrolnymi uruchamiania
 • protokołami odbioru
 • kartami pracy i rejestrowaniem charakterystyk

Szkolenie internetowe Automatyka procesowa

Wersja