MPS® PA: Zeszyt ćwiczeń

MPS® PA: Zeszyt ćwiczeń

Ten zeszyt ćwiczeń zawiera tabele przyporządkowania celów dydaktycznych do zadań, a także komponentów do zadań, podstawy techniki regulacji, zadania ze wszystkimi niezbędnymi kartami pracy i wskazówkami dydaktycznymi do zagadnień takich jak analiza i sprawdzanie instalacji, pomiary, sterowanie i regulacja, a także rozwiązania dla nauczycieli. Zeszyt ćwiczeń szczegółowo opisuje zadania i warunki brzegowe. Karty pracy pomagają w wykonaniu niezbędnych kroków od planowania, poprzez realizację, aż do kontroli działania.

Zadania dotyczą procesów filtrowania, mieszania, regulacji temperatury i napełniania. Uczniowie uczą się sprawdzania instalacji, opisywania komponentów i funkcji, a także uruchamiania instalacji.

Zeszyt ćwiczeń zawiera płytę CD z kartami pracy i rozwiązaniami.

Zeszyt ćwiczeń z rozwiązaniami do kształcenia w zakresie automatyzacji procesu.

Łącząc system nauczania z zakresu automatyzacji procesu i ten zeszyt ćwiczeń, uczący się mogą osiągnąć następujące cele dydaktyczne:

 • umiejętność oznaczania komponentów procesu,
 • rozumienie i wypełnianie schematów technologicznych orurowania i aparatury,
 • rozumienie i wypełnianie schematów pneumatycznych,
 • określanie danych technicznych instalacji,
 • tworzenie list przyporządkowania,
 • umiejętność rejestrowania charakterystyk systemu,
 • tworzenie połączeń logicznych,
 • określanie obszaru i punktu pracy,
 • identyfikacja odcinków regulacji,
 • ustawianie regulatorów dwupunktowych,
 • umiejętność eksploatowania odcinków z regulatorem ciągłym (P, I, PI),
 • umiejętność wprowadzania ustawień regulatora według różnych metod (np. Zieglera i Nicholsa oraz Chiena, Hronesa i Reswicka).

J. Helmich, H. Kaufmann
wydanie 2007, 430 strony, kolorowe, w segregatorze, w twardej oprawie, z płytą CD.

 

licencja kampusowa