FluidLab®-PA process: Wstęp do techniki procesowej

FluidLab®-PA process: Wstęp do techniki procesowej

Proste stosowanie skomplikowanych zależności
Przejrzysta struktura menu prowadzi użytkownika od uruchomienia EduKit PA lub Compact-Workstation aż do techniki procesowej, na przykładzie instalacji do butelkowania.

Menu: prowadzone uruchomienie
Lista kontrolna taka, jak w warunkach przemysłowych. Po jej opracowaniu instalacja otrzymuje zezwolenie na włączenie. Protokół uruchomienia może zostać wydrukowany i dołączony do dokumentacji.

Condition Monitoring
Poprzez stałe rejestrowanie stanu maszyny kontrolowane jest bezpieczeństwo i wydajność. Za pomocą FluidLab®-PA process można rozpoznawać i analizować odchylenia.

Menu: obsługa, sterowanie i regulacja za pomocą EasyPort
Na prostych przykładach procesów można analizować zachowanie systemu. Przedstawiane są techniczne procesy sterowania oraz regulatory stałe i niestałe. Późniejsze analizy dostarczają ważnych, wartościowych wniosków, które można odnieść do ogólnej techniki. Realizowane są zwłaszcza ogólne cele dydaktyczne, takie jak skupienie na obserwacji i analizie systemów.

Menu: FluidSIM®
Opracowanie i natychmiastowe testowanie wzajemnych powiązań techniki sterowania – wirtualnych i realnych. Programowanie własnego przebiegu procesu w FluidSIM®: schemat elektryczny, schemat logiczny i GRAFCET.

Menu: wirtualny reaktor
Animacja przez sekwencję – obserwacja, analiza i dokumentacja symulowanych procesów. Produkcja według zleceń oraz ocena i reagowanie na komunikaty o błędach są bardzo ważne.

Menu: wirtualne PLC – sterowanie za pomocą STEP 7, PLCSIM lub symulacja CODESYS®
Podstawy programowania PLC i logiczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych i analogowych. Testowanie programu na wirtualnym lub realnym modelu.

Menu: napełnianie z podłączeniem do Excela
Za pomocą złącza DDE FluidLab®-PA pobiera z MS Excel dane zlecenia, takie jak liczba butelek i ilość napełnianego płynu. Z drugiej strony zgłaszany jest aktualny stan instalacji, np. poziom napełnienia zbiornika zapasowego.

W komplecie jest FluidLab®-PA do stanowisk MPS® PA.

 

Wersja (językowa)