EduKit PA: Zeszyt ćwiczeń

EduKit PA: Zeszyt ćwiczeń

Ten zeszyt ćwiczeń umożliwia wstęp do techniki procesowej i objaśnia niezbędne podstawy. Omawiane są pomiary ręczne i automatyczne, sterowanie i regulacja oraz zagadnienia z dziedziny budowy instalacji, takie jak planowanie, instalowanie, uruchamianie, marketing i sprzedaż. Zadania ze wszystkimi niezbędnymi kartami pracy i wskazówkami dydaktycznymi oraz rozwiązania dla nauczycieli pomagają w przekazaniu wiedzy. Zeszyt ćwiczeń szczegółowo opisuje zadania i warunki brzegowe. Karty pracy są pomocne podczas wszystkich niezbędnych etapów od planowania, poprzez realizację aż do kontroli działania.

Zadania związane z pomiarami, sterowaniem i regulacją dotyczą technologii przepływu, poziomu napełnienia oraz ciśnienia.

Zeszyt ćwiczeń zawiera płytę CD z kartami pracy, kartami charakterystyki i rozwiązaniami.

Zeszyt ćwiczeń z rozwiązaniami do kształcenia w zakresie technologii regulacyjnej/technologii procesu z zestawem EduKit PA.

Uczący się zyskują możliwość zobaczenia instalacji, opisania komponentów i funkcji oraz uruchomienia instalacji.

Łącząc zestaw EduKit PA z zakresu automatyzacji procesu i ten zeszyt ćwiczeń, uczący się mogą osiągnąć następujące cele dydaktyczne:

  • znajomość konstrukcji i sposobu funkcjonowania zestawu EduKit PA,
  • odczytywanie i wypełnianie schematów,
  • odczytywanie i wypełnianie prostych schematów elektrycznych,
  • znajomość konstrukcji i sposobu funkcjonowania manometru,
  • znajomość konstrukcji i sposobu funkcjonowania pompy,
  • znajomość konstrukcji i sposobu funkcjonowania przepływomierza,
  • umiejętność rejestrowania i analizowania charakterystyk,
  • znajomość pojęć sterowania i regulacji,
  • znajomość zasad regulacji nieciągłej (regulacji dwupunktowej) i regulacji ciągłej,
  • znajomość istotnych etapów pracy przy konstruowaniu instalacji od planowania do eksploatacji.

B. Schellmann, H. Kaufmann
wydanie 2009, 430 strony, kolorowe, w segregatorze, z płytą CD.

 

licencja kampusowa