Stanowiska modułowego systemu produkcyjnego

Stanowiska modułowego systemu produkcyjnego

Linia produkcyjna w fabryce może się składać z pojedynczych modułów produkcyjnych. Każdy moduł ma określoną funkcję w procesie (rozdzielanie, kontrola, obróbka, operowanie, montaż, składowanie). Z wielu różnych pojedynczych stanowisk w zależności od potrzeb można wybrać aplikację lub proces.

Dzięki przemyślanemu zestawianiu poszczególnych stanowisk można stworzyć własną fabrykę produkcyjną.

Na kolejnych stronach znajdują się informacje na temat funkcji poszczególnych stanowisk i związanych z nimi treści szkoleniowych, a także na temat możliwości łączenia stanowisk.

 • Stanowisko Rozdzielanie / przenośnik taśmowy
 • Stanowisko Pick&Place
 • Stanowisko Robot
 • Stanowisko Robot z modułami MPS®
 • Stanowisko Rozdzielanie  
 • Stanowisko Kontrola
 • Stanowisko Obróbka
 • Stanowisko Manipulacja pneumatyczne
 • Stanowisko Manipulacja elektryczne
 • Stanowisko Prasa Fluidic Muscle
 • Stanowisko Wykrawanie
 • Stanowisko Dzielenie
 • Stanowisko Składowanie
 • Stanowisko Sortowanie