Moduł Manipulacja za pomocą robota

Moduł Manipulacja za pomocą robota

Moduł Manipulacja za pomocą robota rozszerza stanowisko MPS® o manipulację przedmiotami obrabianymi. Moduł ten przez zsuwnię doprowadza do stanowiska przedmioty obrabiane, które robot transportuje do uchwytu montażowego. Za pomocą czujnika w chwytaku robot rozróżnia przedmioty obrabiane po kolorze (czarny / nie czarny). Czujnik w uchwycie montażowym monitoruje dodatkowo orientację przedmiotu obrabianego. Z uchwytu montażowego robot sortuje przedmioty obrabiane do różnych magazynków lub przekazuje je do kolejnego stanowiska. Połączenie z modułem Montaż za pomocą robota umożliwia poza tym montaż przedmiotów obrabianych.

Dwa magazynki rurowe i uchwyt montażowy są zamontowane na płycie montażowej, którą można zamocować za pomocą dostarczonych elementów mocujących na płycie podstawowej stanowiska MPS® Robot. Dzięki temu cały moduł można zdjąć ze stanowiska i później w razie potrzeby zamontować w identycznym położeniu bez zmiany pozycji robota dla tego modułu.

Zakres dostawy

 • Moduł Zsuwnia
 • Moduł Uchwyt z czujnikiem fotoelektrycznym
 • Moduł Uchwyt montażowy z czujnikiem fotoelektrycznym
 • 2 magazynki rurowe
 • Płyta montażowa
 • Elementy mocujące do płyty profilowej

Dane techniczne

 • Zasilanie napięciem: 24 V DC
 • Maksymalna szerokość elementu obrabianego: 40 mm
 • 2 wejścia cyfrowe
 • Wysokość/szerokość/długość całkowita: 245/220/245 mm
 • Masa: 5 kg

Treści dydaktyczne

 • Manipulowanie przedmiotami obrabianymi za pomocą robotów przemysłowych
 • Programowanie robotów z komunikacją we/wy

 

Więcej informacji