CIROS® – zastosowanie w automatyce przemysłowej

CIROS® – zastosowanie w automatyce przemysłowej

Od metody Hardware-in-the-Loop do całkowitej wirtualizacji
CIROS® obsługuje różne scenariusze symulacji PLC i programowanie offline dla zautomatyzowanych instalacji sterowanych za pomocą sterowników PLC. Rzeczywisty sterownik PLC można połączyć z CIROS® za pomocą złącza EasyPort. W tym scenariuszu CIROS® odbiera wartości wyjściowe sterownika PLC, symuluje sterowany proces i przesyła aktualne wartości czujników za pośrednictwem EasyPort z powrotem do wejść sterownika PLC. Różne sterowniki programowane, takie jak S7-PLCSIM lub Codesys SoftPLC, mogą alternatywnie przejąć sterowanie symulowanym procesem bez jakiegokolwiek sprzętu. Ponadto CIROS® obsługuje także podłączenie sterowników za pomocą serwera OPC.

Cały świat automatyki przemysłowej
W dostarczonym zbiorze modeli CIROS® można znaleźć odpowiednie, gotowe do bezpośredniego zastosowania, modele symulacyjne do prawie wszystkich systemów szkoleniowych Festo Didactic z zakresu automatyzacji fabryk i procesów. Spektrum modeli obejmuje między innymi komponenty, moduły i stanowiska modułowego systemu produkcyjnego MPS®. Ponadto za pomocą CIROS® Studio można utworzyć własne modele procesowe lub – bazując na dostępnych modelach stanowisk MPS® – zbudować własne instalacje.

Sterownik PLC odpowiedni do zastosowania
Ze względu na różne możliwości połączenia sterownika PLC z CIROS® zasadniczo można zastosować każdy sterownik PLC do sterowania symulowanym modelem. Należy więc wybrać producenta i typ sterownika PLC, a my polecimy optymalny sposób połączenia z wirtualnym środowiskiem szkoleniowym.