CIROS® – le système de simulation 3D Made in Germany

CIROS® – le système de simulation 3D Made in Germany

Fascynacja symulacją 3D
Dzisiejsza technologia komputerowa umożliwia realistyczną symulację 3D nawet bardzo złożonych systemów automatyzacji. Poznawanie dynamiki ruchu systemów mechatroniki odbywa się w wirtualnej rzeczywistości – bez zagrożenia dla człowieka czy maszyny. Dzięki temu możliwe jest pozbawione ryzyka i motywujące wprowadzenie w technikę automatyzacji.

CIROS® wspiera zmienione przyzwyczajenia dotyczące dzisiejszej pracy i nauki. Pojmowanie wizualne stoi na pierwszym planie, atrakcyjne przedstawienie na komputerze motywuje, a przy tym wspiera proces nauki.

 

d900201c.jpg
Praktyka przemysłowa
Symulacja w fazach projektowania produkcji i produktu jest dzisiaj ważnym narzędziem szybkiego i korzystnego pod względem kosztów analizowania nowych rozwiązań, metod i procesów. Zależnie od określonego zakresu zadań stosowane są systemy symulacji, które różnią się uszczegółowieniem uzyskiwanych danych i sposobem ich wyliczania.

d900202c.jpg
Elastyczne kształtowanie procesu uczenia
Realistyczna symulacja w systemach dydaktycznych rozszerza możliwości tam, gdzie prawdziwe instalacje z zakresu techniki automatyzacji napotykają ograniczenia na zajęciach dydaktycznych. Dzięki symulacji można zrealizować nowe treści dydaktyczne i scenariusze.

d900203c.jpg
Uruchamianie bez ryzyka!
Szybkie, duże i kosztowne urządzenia robocze znajdują zastosowanie w układach mechatroniki. Poznanie i uruchomienie robotów, osi liniowych i systemów transportowych w obrębie symulowanego środowiska roboczego następuje natomiast całkowicie bez ryzyka dla osób uczących się i wyposażenia.

d900204c.jpg
Lekkie podejście do usterek
Podczas symulacji stan błędu w siłowniku pneumatycznym i Czujnik indukcyjny można wywołać jednym kliknięciem myszy. Tak powstają nowe sytuacje dydaktyczne, w których osoby uczące się trenują systematyczne wyszukiwanie usterek.

d900205c.jpg
Rzeczywiste wykorzystanie symulacji
Podczas wirtualnego uruchamiania sterowników przemysłowych i robotów osoba ucząca się na podstawie symulacji instalacji ma możliwość zaprojektowania programów przebiegów i ruchów, które następnie zostaną przeniesione na prawdziwe sterowniki.

d900206c.jpg
Stosowanie bez ograniczeń
Niewielkim nakładem każda osoba ucząca się może dziś korzystać z programu do symulacji. W każdym momencie gwarantowana jest sprawność działania symulowanych instalacji. Symulacja pomaga więc oszczędzać na kosztach i stawiać jednakowe wymagania wszystkim uczącym się. Ponadto zakres zastosowań techniki symulacji jest niemal nieograniczony.

d900268c_2.jpg 
Od razu gotowy do startu
Po zainstalowaniu systemu CIROS® można od razu wykorzystać na zajęciach jeden z ponad 150 dostarczonych modeli symulacji z zakresu automatyzacji fabryk i procesów, a także użyć obszernej dokumentacji modeli.

d900207c.jpg

CIROS® – uniwersalny system symulacji 3D Made in Germany

CIROS® jest elastyczny w różnorodnych obszarach zastosowań, skalowalny pod względem wyposażenia i ceny, wydajny i komfortowy w codziennym stosowaniu.

Zakres zastosowania CIROS® jest ogromny: sięga od stosowania symulacji 3D w kształceniu i dokształcaniu poprzez realizację cyfrowej fabryki w zakładzie przemysłowym, aż do symulacji złożonych wirtualnych światów w czasie rzeczywistym.