Przewód danych we/wy, skrzyżowany, z gniazdem wtykowym

Przewód danych we/wy, skrzyżowany, z gniazdem wtykowym

Połączenie EduTrainer® Universal stanowiska MPS® z EasyPort, nr zamówienia 548687. Przewód pośredni do podłączenia: dowolny PLC z otwartym przewodem danych we/wy, nr zamówienia 167122 z uniwersalną jednostką przyłączeniową, nr zamówienia 162231.

Przewód danych we/wy po obu stronach z wtyczkami SysLink wg IEEE 488 do EduTrainer®.