Przewód analogowy, skrosowany

Przewód analogowy, skrosowany

EasyPort z prawdziwym PLC i pulpitem symulacyjnym.