Pulpit symulacyjny, cyfrowy/analogowy

Pulpit symulacyjny, cyfrowy/analogowy

Pulpit symulacyjny cyfrowy/analogowy umożliwia dodatkowo symulację i wyświetlanie sygnałów analogowych (0 – 10 V). Pulpit jest dostarczany bez przewodu przyłączeniowego.

Do elastycznego zastosowania zaleca się następujące przewody przyłączeniowe:

  • Przewód danych we/wy, równoległy: nr zamówienia 034031 (np. pulpit symulacyjny z PLC EduTrainer® lub EasyPort)
  • Przewód analogowy, równoległy: nr zamówienia 529141 (np. pulpit symulacyjny z EasyPort)
  • Przewód analogowy, skrosowany: nr zamówienia 533039 (np. pulpit symulacyjny z terminalem analogowym MPS®)
  • Przewód danych we/wy, skrosowany: nr zamówienia 167197

Możliwe są dwa rodzaje zastosowania:

  • Symulacja wejść w celu sprawdzenia programu PLC.
  • Ustawianie wyjść (z oddzielnym zasilaniem 24 V), aby możliwe było przeprowadzenie procesu.
    Konieczny do tego przewód jest objęty dostawą.

Pulpit symulacyjny zawiera złącze SysLink. Dodatkowo pulpit umożliwia symulację i wyświetlanie sygnałów analogowych (0 – 10 V).

Wskazówka:
Pulpit symulacyjny dostarczany jest bez przewodu przyłączeniowego.