Dokumentacja szkoleniowa „Bezpieczne urządzenie“

Dokumentacja szkoleniowa „Bezpieczne urządzenie“

Dokumentacja szkoleniowa „Bezpieczne urządzenie“ zajmuje się bezpieczeństwem urządzeń i maszyn, bazując na nowej dyrektywie maszynowej. Przykładowym sprzętem wykorzystywanym w zadaniach jest stacja MPS® i jej obsługa elektryczna. Dziewięć bazujących na sobie zadań projektowych obejmuje m. in. analizę przyczyn i skutków awarii (FMEA), poziom zapewnienia bezpieczeństwa, uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną oraz pokrycie diagnostyczne. Po dokonaniu oceny ryzyka stacji opisane są dalsze urządzenia zabezpieczające. Podstawowe informacje dot. poszczególnych tematów zawarte są również w dokumentacji szkoleniowej.

Osoba odbywająca szkolenie poznaje zasady działania i obsługi techniki zabezpieczeń zastosowanej w urządzeniu, a po jego zakończeniu potrafi opisać elementy składowe i funkcje. Osoba odbywająca szkolenie ma do dyspozycji arkusze z rozwiązaniami. Do podręcznika dołączona jest płyta CD-ROM, zawierająca arkusze robocze, arkusze danych i rozwiązania oraz informacje dot. techniki zabezpieczeń.

Jürgen Hasel, Andrea Meles
wydanie 2011, 176 stron, częściowo w kolorze, w segregatorze.

 

licencja kampusowa