Zestaw urządzeń TP 601 – poziom podstawowy: Kształcenie podstawowe w zakresie elektrohydrauliki

Zestaw urządzeń TP 601 – poziom podstawowy: Kształcenie podstawowe w zakresie elektrohydrauliki

Nowe wydanie elektrohydrauliki!

TP 601 jest konsekwentną modyfikacją elektrohydrauliki do praktycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Zestaw urządzeń zawiera wyłącznie elektrohydrauliczne obwody i układy sterowania.

Liczba komponentów i wersja są specjalnie dostosowane do projektów z podręcznika. Dzięki temu można w niedrogi sposób zrealizować wiele istotnych celów nauki.

Ten zestaw urządzeń pozwala opracować podstawy fizyczne elektryki i elektrohydrauliki, a także działanie i zastosowanie komponentów elektrohydraulicznych i techniki sterowania.

 

Treść szkolenia

Agregaty i komponenty:

 • Budowa, zasada działania i obszary zastosowań zaworów elektromagnetycznych 2/2-, 3/2-, 4/2- i 4/3-drogowych, a także impulsowego zaworu elektromagnetycznego 4/2-drogowego
 • Budowa i zasada działania elektrycznych przycisków, przełączników i wyłączników granicznych
 • Budowa i zasada działania przekaźnika
 • Poznanie i uwzględnianie obciążalności styków elektrycznych nadajników sygnału
 • Wybór i zastosowanie komponentów hydraulicznych i elektrycznych z punktu widzenia opłacalności
 • Budowa i zasada działania przełącznika ciśnieniowego
 • Poznanie różnych rodzajów odczytu położeń krańcowych siłownika i wybór odpowiednich rodzajów odczytu

Obwody hydrauliczne:

 • Bezpieczne uruchamianie hydraulicznych układów sterowania
 • Objaśnianie i budowa sterowania bezpośredniego i pośredniego
 • Tworzenie i zastosowanie tabeli sekwencji
 • Objaśnianie i tworzenie zapisu sygnału w zasilaczu hydraulicznym
 • Wybór zaworów elektromagnetycznych zgodnie z wymogami techniki sterowania
 • Zastosowanie i tworzenie podstawowych funkcji logicznych
 • Objaśnianie i tworzenie elektrycznego obwodu przytrzymującego z dominującym sygnałem wyłączającym
 • Projektowanie i budowa układów sterowania zależnych od ciśnienia
 • Poznanie prostych trybów pracy i uwzględnianie ich w obwodzie
 • Elektryczne i mechaniczne blokowanie sygnałów sterowania przekaźnikowego
 • Rozszerzanie istniejących układów sterowania i odpowiednie modyfikowanie dokumentacji
 • Wykonywanie układu sterowania procesowego z dwoma siłownikami
 • Poznanie i tworzenie opisów przebiegu procesu jako GRAFCET i diagram funkcji
 • Analizowanie obwodów i przeprowadzanie systematycznego poszukiwania oraz usuwania usterek wraz z ponownym uruchomieniem

Pomiary i obliczenia:

 • Pomiar i obliczanie natężenia prądu w instalacji elektrohydraulicznej
 • Obliczanie parametrów elektrycznych

 

Zamówienie:

Zeszyt ćwiczeń

15 zadań przedstawia elektryczne obwody podstawowe i hydrauliczną technikę sterowania. Do wykonania ćwiczeń praktycznych niezbędny jest zestaw urządzeń Elektrohydraulika, poziom podstawowy TP 601.

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne
 • Multimedialna płyta CD z rysunkami, zdjęciami zastosowań przemysłowych, animacjami i schematami połączeń FluidSIM®
 • Karty pracy dla uczniów

Media uzupełniające

 • Projektowanie i symulacja z FluidSIM®
 • Pomiary i regulacja z FluidLab®
 • WBT elektrohydraulika
 • Podręcznik Podstawy Hydraulika i elektrohydraulika
 • Zestaw plakatów Hydraulika

 

Zalecane akcesoria

 

Najważniejsze składniki

Typ