Classroom Manager – system zarządzania szkoleniami

Classroom Manager – system zarządzania szkoleniami

Classroom Manager

Prosty, profesjonalny, niedrogi:
system zarządzania szkoleniami Classroom Manager

 • Nauka i nauczanie są niezależne od czasu i miejsca
 • Indywidualny sposób nauki jest lepiej uwzględniany
 • Większe skupienie uwagi dzięki wizualizacji treści
 • Centralna biblioteka cyfrowych programów dydaktycznych
 • Prosta nawigacja przez programy dla trenerów i uczniów

Classroom Manager tworzy i zarządza szkoleniami oraz kursami w sposób prosty i szybki. W ten sposób można łączyć szkolenia stacjonarne, moduły e-learningowe i wiele innych modeli szkolenia w kompletne jednostki szkoleniowe.

Wszystkie cyfrowe programy szkoleniowe znajdują się w centralnej bibliotece. Łatwość wyszukiwania oszczędza dużo czasu podczas przygotowania do szkoleń.

Na każde spotkanie uczestnicy mają przygotowane odpowiednie materiały. W razie potrzeby możecie Państwo tworzyć nowe dokumenty szkoleniowe, np. testy lub kwestionariusze, które zostaną użyte na zakończenie szkolenia.

Classroom Manager definiuje strukturę kursów i wyznacza ramy czasowe, terminy szkoleń stacjonarnych, materiały, warunki dostępu i możliwości certyfikacji. Informacje te są dostępne dla osób zainteresowanych i uczestników.

Czy wszyscy odrobili zadanie domowe? Classroom Manager pokazuje efekty nauki uczestników. Dzięki kontroli stanu wiedzy zawsze mają Państwo informacje o obecnościach na szkoleniach i indywidualnych postępach uczniów.

Poprzez zdefiniowanie praw dostępu różni nauczyciele mogą korzystać z biblioteki i mieć wgląd w trwające kursy.

Również uczniowie mogą kontrolować swoje kursy w programie Classroom Manager: Oferta szkoleniowa jest przedstawiona przejrzyście, a rejestracja jest szybka i prosta.

Za pomocą programu Classroom Manager wszystkie programy szkoleniowe można zamawiać na atrakcyjnych warunkach, patrz tabela.

Proszę pamiętać:

 • zainstalowanych już szkoleń internetowych w wersji na płycie CD nie można już później zintegrować w Classroom Manager. W tym celu potrzebna jest nowa wersja.
 • Programy dydaktyczne nie należą do zakresu dostawy Classroom Manager, należy je zamawiać oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń internetowych i dostępnych języków: patrz opis produktu lub Internet.

 

Dostępne programy dydaktyczne

Nr kat.
konfigurować
Technika strumieniowa

 

Pneumatyka8038111
Hydraulika8038112
Elektropneumatyka8038113
Elektrohydraulika 8038114
Elektrotechnika

 

Elektryczne urządzenia ochronne8038120
Elektryka 18038116
Elektryka 28038117
Elektronika 18038118
Elektronika 28038119
Technika automatyzacji

 

Czujniki 18038121
Czujniki 28038122
Discover MPS® 2008038123
Elementy wykonawcze – silnik prądu stałego8038124
Napędy elektryczne 18038125
Napędy elektryczne 28038126
Sterowanie i regulacja8038127
GRAFCET8038128
Programowanie PLC wg IEC 611318038129
Szkolenie LOGO!8038130
Technika magistrali polowej8038131
Machine Vision8038132
Technika bezpieczeństwa8038133
Automatyka procesowa8038134
Obróbka metalu

 

Toczenie8038135
Frezowanie8038136
Wiercenie8038137
Klient materiałów 8038138
Technologia i Środowisko

 

Fascynacja techniką8038139
Odnawialne źródła energii8038140
Ochrona środowiska w biurze8038141
Organizacja i techniki pracy

 

Zarządzanie projektami8038142
Zarządzanie czasem8038143
Wyszukiwanie informacji w Internecie 8038144
"Odchudzone" zarządzanie i produkcja

 

Analiza/projektowanie strumienia wartości8038145
Poka Yoke8038146
5S – organizacja stanowiska pracy8038147
TPM – Total Productive Maintenance8038148
Współpraca i kierowanie

 

Zorientowanie na klienta8038149
Wyniki osiągane zespołowo8038150
Kierowanie pracownikami8038151
Compliance (zgodność) 8038152
Instruktaże

 

Bezpieczeństwo pracy8038153
Ustawa o równouprawnieniu (niem. AGG)8038154
Podstawy sporządzania bilansów 8038155


Wymogi systemowe

 • System operacyjny Windows od Windows 2000 Server (Web Edition)
 • Flash-Player od wersji 8.0
 • Do instalacji niezbędne są uprawnienia administratora
 • Oprócz Classroom Manager'a należy zainstalować bezpłatne komponenty open source, które dostarczamy w zestawie instalacyjnym (Apache 2.x/MySQL 4.x lub 5.x/PHP 4.x/Zend Optimizer)
 • Instalacja standardowa wymaga portu 80 (Apache) i 3306 (MySQL)
 • Odpowiedni sprzęt to Intel/AMD x86 lub platforma x86-64. Brak wymagań minimalnych co do CPU, pamięci lub twardego dysku

 

Informacje dotyczące zamawiania:

 • System Classroom Manager (CRM) dla maksymalnie 1 000 zarejestrowanych imiennie użytkowników rozmieszczonych równocześnie przy 100 stacjach roboczych, płyta CD-ROM z instrukcją instalacji, wersje: de / en / fr / es / sv / el / zh. Uwaga: numer katalogowy można konfigurować!
 • Classroom Manager jako licencja Campus/Enterprise
 • Rozwiązanie ASP
  Oprogramowanie jest instalowane na obsługiwanym przez nas serwerze. Dostęp do serwera odbywa się przez Internet.

 

Rodzaj (licencji)