Przekaźnik bezpieczeństwa Pilz

Przekaźnik bezpieczeństwa Pilz

Wyłącznik bezpieczeństwa spełnia wymogi norm EN 60947-5-1, EN 60204-1 i VDE 0113-1 i można z niego korzystać w zastosowaniach zawierających:

 • Przyciski zatrzymania awaryjnego
 • Przełączniki bezpieczeństwa
 • Zapory świetlne

Wyjścia przekaźnikowe prowadzone:

 • 3 styki bezpieczeństwa (styki zwierne) bez opóźnienia
 • 1 styk pomocniczy (styk rozwierny) bez opóźnienia
 • 1 wyjście półprzewodnikowe

1 podłączany blok rozszerzenia styków, tryby pracy ustawiane za pomocą przełącznika obrotowego.

Wskaźnik LED:

 • napięcia zasilania
 • stanu wejściowego kanału 1
 • stanu wejściowego kanału 2
 • stanu włączenia styków bezpieczeństwa
 • obwodu startowego
 • usterek

wtykowych zacisków przyłączeniowych Do zakresu dostawy należą elementy przyłączeniowe.