FluidSIM® 5

FluidSIM® 5

FluidSIM® to wiodące na świecie od ponad 20 lat oprogramowanie do projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, hydrauliki a teraz także elektrotechniki. Możliwość dowolnego projektowania układów sterowania jest motywująca, z jednej strony pobudza kreatywność, z drugiej wspomaga pracę zgodną z założeniami. Ponadto FluidSIM® oferuje nauczycielowi pełen zestaw tekstów, rysunków i filmów, pozwalających na prowadzenie multimedialnych zajęć. Wejdźcie Państwo razem ze swoimi uczniami, doszkalającymi się fachowcami lub studentami w fascynujący świat symulacji w czasie rzeczywistym i cieszcie się sukcesami w nauce na wszystkich płaszczyznach!

Jedno narzędzie do wszystkich zadań
Nauczyciel i edukator jest ekspertem, który opanował wiele funkcji potrzebnych do przygotowania zajęć dydaktycznych. W tym celu FluidSIM® 5 oferuje tryb eksperta. Uczniowie powinni od początku koncentrować się na tym, co najistotniejsze. Można pracować na bazie zdobytej wiedzy i przy ograniczonym zakresie funkcji w trybie standardowym oraz uczyć się z sukcesem.

Testowanie w czasie rzeczywistym
Czy chodzi o kształcenie czy o biuro inżyniera: symulacja sterowników i procesów jest od dawna standardem przemysłowym, pomaga zminimalizować straty spowodowane przez usterki i gwarantuje ­wzrost wydajności i jakości. Parametry wszystkich komponentów są identyczne z zawartymi w pakietach szkoleniowych Festo Didactic i we wszystkich wymiarach można je dostosować do cech innych komponentów.

GRAFCET w wielu wymiarach
GRAFCET od dawna zastępuje wykres zależności drogi od etapu. FluidSIM® 5 dzięki GRAFCET robi jeszcze więcej:

 • Edycja - dokumentacja zgodna z normą
 • Wizualizacja - najwyższa przejrzystość
 • Monitorowanie - kolorowe sygnały pokazują, co w procesie działa dobrze, a co nie działa
 • Sterowanie - sterowanie we wszystkich instalacjach hydraulicznych i elektrotechnicznych niezależne od producenta

Uwidoczniona prędkość
Nowy rdzeń symulacyjny FluidSIM® 5 osiąga taktowanie symulacji do 10 kHz. Parametry wszystkich członów sterujących i elementów wykonawczych można ustawić na każdą czułość. FluidSIM® 5 zapisuje wyniki symulacji w taktowaniu milisekundowym i bezpłatnie przedstawia jako plik tekstowy! Nowe symulowane oscyloskopy uwidaczniają częstotliwości do 100 kHz.

Zabawa i sukces w nauce
Teoria jest dobra i piękna: realna praktyka daje motywację i sukces dydaktyczny! W wielu sytuacjach w całkiem prosty sposób można zastosować FluidSIM® 5 jako sterownik dla realnej instalacji: umożliwia to interfejs EasyPort – komfortowy, cyfrowy i analogowy! Nowość: dzięki dżojstikowi FluidSIM® 5 nie tylko oferuje zabawę, ale teraz pozwala również na jednoczesną obsługę wielu przełączników i zaworów.

Duży zakres - najwyższy komfort
Pneumatyka, hydraulika, elektrotechnika: biblioteki są dostępne oddzielnie lub wspólnie w tym samym programie. Użytkownik decyduje, które z jego bibliotek mają być zastosowane w programie. Wszystkie technologie możliwie najlepiej współgrają w jednym schemacie lub projekcie.

Elastyczność w instalacji i użyciu
Rejestracja online, licencja sieciowa, korzystanie w domu: FluidSIM® 5 oferuje wiele modeli licencji, dzięki czemu scenariusze dydaktyczne w szkole lub w zakładzie są korzystne cenowo. Nowe zarządzanie uczącymi się pozwala nawet na przygotowanie i kontrolę licencji dla grupy dydaktycznej i wykorzystanie oprogramowania w domu.

Profesjonalne użycie CAD według normy

 • Wygodne rysunki dzięki liniom zbiegu, nowe funkcje snap
 • Łatwe wstawianie nowych symboli w istniejących połączeniach
 • Zmienne ramy rysunku
 • Bezstopniowe skalowanie i obracanie
 • Funkcje wymiarowania
 • Wyliczanie punktu przecięcia linii, prostokątów i elips

W 100% zgodnie z normą

 • Wszystkie symbole wg DIN ISO 1219 lub DIN EN 81346-2
 • Oznaczenie przyłącza zgodnie z nowym oznakowaniem urządzeń roboczych (BMK)
 • GRAFCET zgodnie z aktualną normą

Biblioteki dla nowych technologii

 • Biblioteki do pakietów szkoleniowych z zakresu pneumatyki i hydrauliki, na wszystkich poziomach, łącznie z techniką regulacyjną i proporcjonalną
 • Nowość: napędy w pneumatyce
 • Technika podciśnieniowa
 • Czujniki w pneumatyce
 • Bezpieczeństwo w układach pneumatycznych
 • Hydraulika mobilna
 • Elektrotechnika, elektronika
 • Obwody stykowe

GRAFCET w różnych trybach

 • GrafEdit: zgodne z normą tworzenie w GRAFCET
 • GrafView: wizualizacja utworzonej jako GRAFCET procedury sterowania
 • GrafControl: sterowanie procesem za pomocą GRAFCET, wraz z symulacją błędów i kontrolą procesu
 • GrafPLC

Symulacja w dużej rozdzielczości

 • Przetwarzanie sygnału do 10 kHz
 • Wirtualny oscyloskop do częstotliwości do 100 kHz
 • Jednoczesna symulacja wszystkich obwodów projektu
 • Możliwość wyświetlania symulowanych wartości w czasie pracy
 • Obsługa kilku przełączników dżojstikiem

Dołączone materiały dydaktyczne

 • Folie, rysunki, animacje, schematy, sekwencje wideo
 • Opis fizyczno-matematycznych modeli symulacyjnych
 • Program dydaktyczny dla początkujących w FluidSIM®
 • Szczegóły wszystkich komponentów po naciśnięciu przycisku
 • Gotowe prezentacje wzorcowe do wykorzystania podczas kursu
 • Przełączanie języka w czasie pracy
 • Wielojęzyczność (standard: niemiecki/angielski)

Wygodna dokumentacja

 • Zarządzanie projektami, arkusze rysunków
 • Indywidualny zakres rysowania we wszystkich rozmiarach
 • Automatyczne listy części, numerowanie ścieżki prądowej, tabele członów sterujących, plany zacisków, kable, listy okablowania i listy węży
 • Eksport do wszystkich popularnych formatów

FluidSIM® do zadań domowych

 • Nowe rozszerzenie do zarządzania użytkownikami zewnętrznymi przez Internet
 • Zarządzanie grupami dydaktycznymi
 • Zintegrowane funkcje czatu
 • Proste zarządzanie przez nauczyciela

Wymogi systemowe

 • Windows XP/Vista/7/8
 • Procesor minimalnie 1 GHz
 • Co najmniej 1 GB RAM
 • Procesor dwurdzeniowy (zalecane)

Spełniamy Państwa życzenia
Licencje zbiorcze do instalacji lokalnej lub sieciowej, obejmujące dowolną liczbę licencji.

Nowe języki – bezpłatnie
Nowe warianty językowe będą udostępniane bezpłatnie w Internecie. Można je zintegrować poprzez aktualizację obecnej wersji.

Zapraszamy do odwiedzenia nas w Internecie
Znajdą Państwo tam wszystkie informacje dotyczące dostępnych wersji i aktualizacji dla istniejącego użytkownika FluidSIM®.

 

Technologia

Rodzaj (licencji)

Liczba (sztuk)

 

Więcej informacji

FluidSIM 5 Demo