Technika bezpieczeństwa: WBT

Technika bezpieczeństwa: WBT

Ten program dydaktyczny stanowi wstęp do złożonego tematu techniki bezpieczeństwa w maszynach i instalacjach przemysłowych.

Ma za zadanie uczulić uczniów na problematykę konstrukcyjnej techniki bezpieczeństwa i pomóc im zrozumieć urządzenia zabezpieczające oraz metody analizy ryzyka.

Program dydaktyczny jest zgodny z nową wersją dyrektywy maszynowej 2006/42/EG.

Jak określa się łączny poziom zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level) zabezpieczeń technicznych? Program objaśnia pojęcia takie jak średni czas do wystąpienia usterki MTTF, współczynnik pokrycia diagnostycznego (DC), usterki o wspólnej przyczynie (CCF), redundancja i różnorodność. Ponadto wyczerpująco objaśnione zostają również elementy urządzeń zabezpieczających.

Treść:

 • Wprowadzenie w bezpieczeństwo maszyn
 • Pytanie o odpowiedzialność (kto odpowiada w razie wypadków?)
 • Dyrektywy europejskie
 • Związek między dyrektywami a normami
 • Nowa dyrektywa maszynowa UE 2006/42/EG
 • Hierarchia norm europejskich dotyczących bezpieczeństwa maszyn
 • Bezpieczeństwo maszyn w USA
 • Procedura oceny ryzyka wg EN ISO 14121 i EN ISO 12100
 • Definicje
 • Ocena ryzyka: określanie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level)
 • Środki minimalizacji ryzyka: środki konstrukcyjne, zabezpieczenia techniczne, instrukcje
 • Wybór funkcji zabezpieczającej
 • Określanie kategorii sterowania

Spełnimy Państwa życzenia
W wersji na płycie CD, jako szkolenie internetowe do instalacji sieciowej i w systemach zarządzania szkoleniami, z dowolną liczbą licencji.

 

Typ

 

Więcej informacji