Zakres szkolenia

Wsparcie w trzech wymiarach

Festo-Didactic scope of training-TOP.jpg

 

Sukces jakiejkolwiek interwencji ze strony nauki lub program doskonalenia biznesowego jest ostatecznym odzwierciedleniem codziennych zwyczajów ludzi w organizacji i procesów, w wyniku których funkcjonuje biznes.

Nasze doświadczenie uczy nas, że w celu wprowadzania ulepszeń, organizacje muszą koncentrować się na trzech kluczowych wymiarach:


  • Technologia produkcji - multi kwalifikacji programów
  • Organizacja produkcji - ciągła poprawa programu
  • Umiejętności społeczne ludzi- zmiana postaw i zachowań

Festo Didactic jest w stanie obsługiwać klientów we wszystkich trzech obszarach. Nasi konsultanci postarają się pomóc w podjęciu decyzji, która opcja najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Zapytania i rezerwacja
(22) 711 41 14  (22) 711 41 05