Unilever

unilever_logo.jpgKonsultanci Festo Didactic Wielka Brytania w ramach ścisłej współpracy z firmą Unilever zaproponowali nowe podejście do kwestii szkolenia personelu (nazwa ang.: IDEAL).

Zamiast typowego szkolenia dla menadżerów zaoferowano pracownikom podniesienie ich umiejętności w zakresie identyfikacji drobnych problemów występujących w procesie produkcji oraz znajomości metod efektywnego zapobiegania im. Istotą metody jest nie wiedza teoretyczna, ale praktyczne podejście do problemów minimalizacji czasu przestojów, oszczędzania energii oraz organizacji stanowiska pracy. Projekt przeprowadzono w jednym z zakładów firmy Unilever w południowej Walii.


Kroki metody IDEAL:

I… Identify (identyfikacja)
Podstawowe zagadnienie – właściwe określenie wymagań dotyczących wszystkich stanowisk roboczych. Błędy w realizacji tego kroku uniemożliwiają uzyskanie końcowego efektu.

D… Develop (przygotowanie)
Kluczowym elementem tego kroku jest ustalenie, w ścisłej współpracy z klientem, jakie umiejętności podstawowe, zakres wiedzy, procedury i materiały są niezbędne do wdrożenia planowanych zmian. Należy wyraźnie podkreślić elastyczność tej fazy realizacji projektu, która oznacza całkowite odejście od schematów i koncentrację na potrzebach klienta.

E… Engage (wdrożenie)
Krok ten oznacza wprowadzenie w życie zaplanowanych działań. Zasadnicze znaczenie ma budowa motywacji, a następnie – zaangażowania pracowników w realizację wszystkich przewidzianych procedur. To ich postawa zadecyduje o ostatecznym sukcesie firmy. Typowymi dla tego etapu są wszelakie szkolenia budujące wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

A… Apply (realizacja)
Wiele firm kończy projekt na fazie wdrożenia, co jest ryzykowne, ponieważ bardzo istotna jest kontynuacja współpracy z Festo w obliczu możliwego braku stabilności wdrożonych procedur w codziennej, ciągłej ich realizacji w procesie produkcji. Ten krok czasem na ewentualne modyfikacje szczegółowych rozwiązań oraz stworzenie mechanizmów sprzężenia zwrotnego trwale korygujących możliwe zakłócenia.

L… Learn (gromadzenie wiedzy)
Ta faza umożliwia ostateczne zrozumienie wpływu zastosowanych zmian na efekt produkcyjny oraz pozwala go zmierzyć. Prowadzona jest analiza przebiegu procesu w zakresie oszczędzania energii (wszystkich mediów), czasu przestojów, wydajności, która powinna być dostępna dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Korzyści dla klienta
Zastosowanie metody IDEAL w Unilever GB szybko przyniosło wymierne korzyści: oszczędności ponad 26 tys. £ rocznie, wzrost ogólnej efektywności wykorzystania sprzętu z 64% do 76%. Zauważalny stał się też wzrost poziomu profesjonalizmu załogi. W związku z tak dobrymi wynikami firma Unilever zdecydowała się przeprowadzić analogiczne projekty w pozostałych swoich zakładach oraz uczynić z metody IDEAL część programu generalnej modernizacji całej firmy.

Szukaj

 

Wybierz kraj

 
World Skills