Danfoss

logo_danfoss_1629.jpg

W latach 2006-07 Festo Didactic Polska – Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania przeprowadziła projekt pt.: „Zwiększenie produktywności firmy DANFOSS Poland poprzez kształtowanie odpowiednich postaw pracowniczych w obszarze technologii, jakości i organizacji produkcji”. Cele, jakie postawiono to:


 • wsparcie wdrażania strategii tzw. produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing)
 • wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania jakością z ukierunkowaniem na optymalizację kosztów operacyjnych
 • podwyższenie kwalifikacji pracowników utrzymania ruchu maszyn i systemów produkcyjnych
 • ukształtowanie odpowiednich postaw pracowniczych ukierunkowanych na zrozumienie własnej odpowiedzialności za ostateczny efekt produkcyjny

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowano w dwóch blokach tematycznych:

 • praktyczne narzędzia do zarządzania jakością i zarządzania zorientowanego na rezultat
 • praktyczne umiejętności prowadzenia procesu technologicznego, nadzór nad pracą maszyn i systemów

Program szkoleń dotyczył następujących zagadnień:

 • Six Sigma – metody i narzędzia statystyczne
 • efektywność procesów i maszyn
 • SMED – redukcja czasów przezbrajania maszyn
 • TPM – nowoczesna obsługa konserwacyjna maszyn i urządzeń
 • podstawy technik wytwarzania
 • systemy pneumatyki i elektropneumatyki
 • eksploatacja układów pneumatyki i elektropneumatyki
 • systemy hydrauliki i elektrohydrauliki
 • eksploatacja układów hydrauliki i elektrohydrauliki

W ramach projektu przeszkolono 484 pracowników firmy Danfoss, każdy z nich uczestniczył w 8 szkoleniach. Zrealizowano 216 szkoleń wykorzystując do tego celu 258 dni. Do osiągnięć projektu można zaliczyć:

W zakresie organizacji produkcji:

 • decentralizację odpowiedzialności i kompetencji
 • elastyczną strukturę organizacyjną opartą na działalności zespołowej
 • rozwiązania systemowe zwiększające efektywność urządzeń i redukcje przestojów

W zakresie umiejętności społecznych:

 • zespołowe osiąganie celów i wspólną odpowiedzialność za końcowy rezultat
 • świadomość zakresu obowiązków wszystkich członków zespołu
 • wzrost postaw kooperacyjnych wśród personelu

W zakresie umiejętności technicznych:

 • podniesienie poziomu wiedzy n.t. wpływu działania urządzeń na wydajność
 • podniesienie poziomu wiedzy n.t. nowych „inteligentnych” technologii
 • podniesienie poziomu kultury technicznej

Szukaj

 

Wybierz kraj

 
World Skills