Baza usług rozwojowych

Zyskaj nawet 80% dofinansowania na profesjonalne szkolenia Festo Didactic z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zyskaj nawet 80% dofinansowania na profesjonalne szkolenia Festo Didactic z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


 szkolenia_festo_didactic_dofinansowane_z_KFS


7
 prostych kroków 
do pozyskania 80% dofinansowania na certyfikowane szkolenia Festo Didactic
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego1. Kto może skorzystać z dofinansowania ?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. W szczególności dofinansowania przewidziane są dla zawodów ujętych w barometrze zawodów dla danego powiatu http://barometrzawodow.pl/

 

2. Kto udziela dofinansowania ?

Dofinansowania na szkolenia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy ( PUP-y) zgodnie z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 


3. Nabór wniosków
Każdy PUP indywidualnie, na swojej stronie internetowej, ogłasza terminy naboru wniosków.
Nabór wniosków zwykle trwa od 7 do 30 dni. Nabory są powtarzane, aż do wyczerpania wszystkich funduszy na szkolenia.

 

4. Termin i forma złożenia wniosku

PUP na swojej stronie internetowej publikuje niezbędne do otrzymania dofinansowania formularze w postaci plików pdf, doc. Podpisane i wypełnione formularze należy złożyć we wskazanym terminie naboru wniosków osobiście w PUP-ie lub elektronicznie za pomocą platformy EPUAP.

 


5. Decyzja
Po skończonym naborze PUP ma zwykle 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o dofinansowaniu. 

 

6. Umowa
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji przedsiębiorca podpisuje umowę z PUP.

 


7. O czym należy pamiętać ?
Realizacja usługi szkoleniowej musi nastąpić po podpisaniu umowy z urzędem, a więc de facto co najmniej 30 dni od momentu zakończenia naboru wniosków.

  

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb szkolenia ?

Masz pytania dotyczące KFS ? Potrzebujesz więcej informacji ?
 

Prosimy zapoznaj się z tematami szkoleń dofinansowanych w ramach KFS :

 Certyfikowane szkolenia Festo Didactic 2019


A także skontaktuj się z nami:


Festo-Didactic-Customer-specific solutions.jpgProjekty klientów

Kiedy potrzeby klienta wykraczają poza standardowy program szkolenia dodatkowe wsparcie jest wymagane. Takie projekty klientów są skoncentrowane na realizacji określonych usprawnień w stosunku do określonych celów biznesowych i KPI.

Dlaczego wybrać doradztwo prowadzone przez Festo Didactic?

Nasze doświadczenia zmian w przemyśle przetwórczym wskazują, że posiadamy wiedzę w trzech głównych zakresach czyli organizacji, technologii i umiejętności społecznych. Znalezienie konsultanta, który ma kompetencje w tych dziedzinach, jak również odpowiednie doświadczenie na rynku produkcji może być bardzo trudne. Specjaliści Festo są unikalni w tym zakresie. Jako główny producent, Festo ma bezpośrednio odpowiednie doświadczenie, które możemy wnieść do firmy i jesteśmy w stanie wspierać we wspomnianych kluczowych dziedzinach.

Wyjątkowe wśród firm konsultingowych podejście Festo  pozwala na realizację wszystkich projektów. Oznacza to, że w miarę postępów projektu możemy zapewnić, że menedżerowie są wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które rozpoczynają proces wielokrotnego przekazywania wiedzy, bez potrzeby dodatkowego wsparcia ani doradztwa.

Zapytania i rezerwacja

(22) 711 41 141