Szkolenia i konsutling Przemysł 4.0

Rozwój umiejętności Przemysłu 4.0


TaC - QI4.0


Przemysł 4.0 zmieni wymagania dotyczące pracy dla prawie wszystkich stanowisk w firmie. Niektóre zadania zostaną zmienione lub rozszerzone tak, aby ich wykonanie wymagało zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, podczas gdy inne zadania nie będą już odpowiednie i zostaną zastąpione nowymi. Ukierunkowane rozwijanie umiejętności pozwala zapewnić ciągłe wsparcie podczas tego procesu i poza nim.

Zmieniające się warunki pracy stawiają większe wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników. Użytkownicy rozwiązań Przemysłu 4.0 napotkają następujące problemy:

  • Identyfikacja i zapewnienie odpowiednich danych
  • Analizowanie, interpretacja i ocena danych
  • Integracja komponentów i modułów przemysłowych w złożone systemy komunikacyjne
  • Eliminowanie nieprawidłowości danych procesowych
  • Parametryzacja zleceń produkcyjnych
  • Obsługa systemów  hybrydowych

Dostarczając odpowiednie metody nauki i dostosowane do potrzeb treści nauczania, wspieramy Cię w poszerzaniu kompetencji twoich wykwalifikowanych pracowników, aby jak najlepiej przygotować ich do wymagań produkcji cyfrowej. Oferujemy zintegrowany program szkoleniowy dla Przemysłu 4.0, który łączy w sobie wysoce zautomatyzowane systemy nauczania, dopasowane do potrzeb szkolenia, nowoczesne cyfrowe środki nauki oraz najnowsze trendy dydaktyczne. Dostarczamy praktyczne, zorientowane na potrzeby konkretnych grup pracowników, rozwiązania.

Z przemysłu dla przemysłu


Seminars and customized learning formats

Training and Consulting learning scenario
Industry 4.0 expert meeting

During a one-day expert meeting, topics that are of relevance for Industry 4.0 – such as Augmented Reality, CPS and Smart Factory – are the subject of detailed, concise and focused discussions. The Learning Factory at the Festo Global Production Center in Scharnhausen, provides an ideal setting for these events, where state-of-the-art production technology meets practical training.

 

Workstation I4.0
Seminars based on the CP Factory

The seminars cover individual Industry 4.0 technologies and associated tasks. In an initial seminar, participants become familiar with the layout, structure and interrelationships of the CP Factory. A follow-up seminar prepares participants for working with a versatile production system and covers the use of big data and smart maintenance, the generation of production statistics, and the analysis of typical system states.

 

Training and Consulting scenario


Customized training

Do you operate one or more Industry 4.0 systems? Are you looking for training programs matched to the specific needs of your employees? Then you've come to the right place. We will work with you to define your needs, new work tasks, and develop skills-oriented, customized training sessions or programs. We will focus on developing employee competency so that they are well-prepared to execute their new tasks and manage future challenges.

Skontaktuj się z nami

 

Festo Didactic Polska

Wsparcie techniczne, zapytania:

+48 (22) 711 41 41

 

Produkty i usługi

 

CP Factory

Learning System I4.0

Szkolenia i konsulting