Przemysł 4.0 w Festo

Industry 4.0 - 3 Pillars

Co Przemysł 4.0 znaczy dla Festo ?
Festo posiada szeroki i całościowy pogląd na zmiany w świecie produkcji, biorąc przy tym pod uwagę aspekty nietechnologiczne, takie jak interakcja między ludźmi i maszynami lub temat szkolenia i kwalifikacji pracowników. Wraz z partnerami z branży nauki i przemysłu Festo poszukuje i bada nowe rozwiązania i technologie dla produkcji przyszłości.

Z przemysłu dla przemysłu
Dzięki przemysłowym korzeniom Festo Didactic w zakresie technologii automatyzacji, możemy, jako twój partner, od razu odpowiedzieć na dwie kluczowe potrzeby: z jednej strony ściśle współpracujemy z przemysłem i znamy jego potrzeby, które włączamy bezpośrednio do naszych materiałów dydaktycznych.Z drugiej strony, jesteśmy częścią wielu komisji i inicjatyw branżowych rozwoju Przemysłu 4.0, takich jak SmartFactory-KL i Plattform Industrie 4.0. W ten sposób aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu rozwoju Przemysłu 4.0 dzięki czemu możemy wdrażać najnowsze trendy w oferowanych przez Festo systemach nauczania.

Corporate communications I4.0

Udział w komitecie sterującym Plattform Industrie 4.0
Festo jest reprezentowane zarówno w komitecie sterującym pracami rozwoju Przemysłu 4.0, jak i w różnych grupach roboczych na wchodzących w skład Platformy Przemysłu 4.0 w Niemczech, która realizuje projekt wdrożenia Przemysłu 4.0 w przyszłości wpisanego w strategię high-tech rządu federalnego Niemiec.Festo, wraz z innymi partnerami z branży naukowej i przemysłowej, aktywnie pracuje nad rozwojem technologii, standardów, modeli biznesowych i organizacyjnych odnoszących się do Przemysłu 4.0, a także ich praktyczną realizacją.

Platorm Industry 4.0

Udział w inicjatywie projektu SmartFactory-KL
Festo joined the vendor-neutral Smart Factory KL initiative in 2013. The objective of the demonstration and research platform in Kaiserslautern is to transfer new technology and concepts to the factory automation environment.

Członkostwo w Smart Factory KL umożliwia firmie Festo ścisłą współpracę z innymi firmami przemysłowymi oraz środowiskami naukowymi przy jednoczesnym zachowaniu dużej wartości praktycznej: możliwe jest rozwijanie, testowanie, współpraca i badanie wzajemnych interakcji komponentów przemysłowych od różnych producentów, w warunkach ich rzeczywistej pracy.

SmartFactoryKL

Badania oraz udział w pozostałych projektach i inicjatywach
Wraz z partnerami z branży nauki i przemysłu Festo bada nowe rozwiązania i technologie dla potrzeb produkcji przyszłości. Festo bierze udział w następujących projektach badawczych:

OPAK
MetamoFAB
ESIMA
APPsist
SOPHIE
InnoCyFer

Skontaktuj się z nami

Festo Didactic Polska

Wsparcie techniczne, zapytania:

+48 (22) 711 41 41

 

Szybkie linki

 

Corporate Communications I4.0

Platform Industry 4.0

SmartFactoryKL