Ludzie w Smart Factory

03-Smart Factory - Production.png

Ludzie dzięki swoim możliwością adaptacyjnym mogą opanować szeroki zakres zadań w krótkim czasie, pozostając najważniejszym czynnikiem Inteligentnej Fabryki ( Smart Factory). Z drugiej strony maszyny są często nieelastyczne, ale działają szybko, precyzyjnie i mocno. Łącząc te dwa światy, technologia musi być w stanie dostosować się do zmieniających się warunków i ludzkiej ingerencji. Festo nieustannie poszukuje i ulepsza sposoby interakcji ludzi i maszyn w procesach automatyzacji i produkcji.

Nowe technologie zwalniają pracowników produkcji z pewnych procedur pracy, takich jak pozyskiwanie, ocena i wykorzystanie danych do kontroli procesów. W zamian zostaną dodane inne procedury robocze, na przykład nadzór nad większą liczbą maszyn i procesów połączonych w sieci lub współpraca z inżynierami oprogramowania i przedstawicielami innych dyscyplin zintegrowanych z wymianą zasobów i informacji w systemach produkcyjnych.

Profil stanowiska pracy pracownika Przemysłu 4.0

  • Podejmowanie decyzji ze względu na dostęp i przetwarzanie dużej ilości złożonych i zintegrowanych ze sobą danych
  • Monitorowanie i podejmowanie odpowiednich działań
  • Dostosowane do zaistniałej sytuacji rozwiązywanie problemów
  • Zapobiegawcze utrzymanie ruchu

Kwalifikacje i umiejętności potrzebne w Przemyśle 4.0

  • Zrozumienie zastosowań Przemysłu 4.0 (technologie CPS, RFID, NFC, rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality), Monitorowanie zużycia energii, Autonomiczne roboty, interfejsy i standardy itp.
  • Praktyczne umiejętności obsługi komponentów i systemów Przemysłu 4.0
  • Rozwój kompetencji zawodowych, społecznych, metodycznych i umiejętności osobistych dla Przemysłu 4.0

Holistyczne podejście do kwalifikacji Przemysłu 4.0
Festo Didactic oferuje holistyczne podejście dla potrzeb kompleksowej edukacji technicznej: wszystkie platformy edukacyjne, komponenty i produkty, takie jak: fabryki do nauki, sprzęt laboratoryjny i produkty e-learningowe, oferowane są w połączeniu z technicznymi, profesjonalnymi i zorientowanymi na ludzi programami szkoleniowymi w 40 językach na całym świecie. Produkty i szkolenia są powiązane z usługami jak planowanie i prowadzenie złożonych centrów edukacyjnych oraz usługami doradczymi dla firm przemysłowych.

Rozwiązania dydaktyczne Przemysłu 4.0

CP Factory training situation
Cyber-fizyczna Fabryka

Platforma badawczo-szkoleniowa CP Factory zapewnia uczelniom i firmom dostęp do technologii i aplikacji Przemysłu 4.0. Platforma demonstruję produkcję przyszłości w kontrolowanej lokalnie, sieci inteligentnej.


 

Learning System training situation
System nauczania Przemysłu 4.0

Bezproblemowy system nauczania – zaczynając od stanowiska projektowego Przemysłu 4.0 kontynuując poprzez Cyber-Fizyczne Laboratorium (CP Lab) po wszechstronną Cyber-Fizyczną Fabrykę (CP Factory), moduły i palety mogą być używane na wszystkich etapach pracy. Ponadto CP Lab może zostać połączone z CP Factory poprzez robota mobilnego Robotino® oraz moduł deflektora.

 

TaC - QI4.0
Szkolenia i konsulting
W celu wdrożenia Przemysłu 4.0 w firmie, szkolenie i kwalifikacje wykwalifikowanych pracowników muszą zostać dostosowane do nowych wymagań tego interdyscyplinarnego podejścia. Dla przykładu, w celu szybkiego
i efektywnego usunięcia przyczyny przestoju maszyny, pracownicy serwisu będą potrzebowali nie tylko praktycznego doświadczenia w dziedzinie mechatroniki, ale także wiedzy na temat infrastruktury IT.

Skontaktuj się z nami

Festo Didactic Polska

Wsparcie techniczne, zapytania:

+48 (22) 711 41 41

 

Rozwiązania i produkty

 

CP Fabryka

System Nauczania Przemysłu 4.0

Szkolenia i konsulting