CP Factory - cyber-fizyczna fabryka

Uniwersalna platforma do nauki i prowadzenia badań

Wszechstronna fabryka dydaktyczna Przemysły 4.0
CP Factory (Cyber-Fizyczna Fabryka) odzwierciedla najnowsze osiągnięcia Przemysłu 4.0 w zakresie procesu wymiany informacji i zasobów w sieci produkcyjnej fabryki, oferując modułowy system Smart Factory ( Inteligentna Fabryka) do celów dydaktycznych i badawczych. CP Factory ilustruje praktyczną implementację fabryki pracującej w sieci produkcyjnej i może być używana do reprezentowania całego łańcucha wartości.

Korzyści

 • Motywujące, praktyczne projekty ćwiczeniowe i badawcze
 • Istotne tematy szkoleniowe Przemysłu 4.0 - obsługa technologii RFID, NFC, przetwarzanie informacji w chmurze ( cloud computing)
 • Wprowadzenie CPS krok po kroku
 • Wszechstronność demonstrowana przez robota mobilnego Robotino
 • Elastyczne gniazda robotów wyposażone w kamery używane w przemyśle
 • Praktyczne wprowadzenie do niezawodnej współpracy maszyn w sieci przemysłowej

05-Project Workstation I4.0.png
Modułowy i elastyczny system treningowy

Istotą systemu jest jego modułowość, która umożliwia dużą elastyczność dzięki połączeniu modułów w różnych konfiguracjach w zależności od realizowanej tematyki i potrzeb szkoleniowych. Zastosowanie standardowych interfejsów dla każdego modułu pozwala na ich wymianę lub  zmianę ich miejsca położenia w całej aplikacji w ciągu zaledwie kilku minut.

 

 

Platforma edukacyjna odzwierciedla różne elementy i części prawdziwego zakładu produkcyjnego integrując wszystkie istotne i najnowsze technologie z dziedziny mechatroniki i automatyki. Oferta szkoleniowa Festo dla CP Factory obejmuje kompleksowe zaplecze dla następujących obszarów::

 • Linia montażowa
 • Logistyka
 • Produkcja
 • Planowanie produkcji i sterowanie / MES (Manufacturing Execution System
 • Odchudzona produkcja ( Lean productuion)
 • Zapewnienie jakości

 

Powiązane produkty i rozwiązania

Learning System I4.0
Sytem nauczania Przemysłu 4.0

Bezproblemowy system nauczania – zaczynając od stanowiska projektowego Przemysłu 4.0 kontynuując poprzez Cyber-Fizyczne Laboratorium (CP Lab) po wszechstronną Cyber-Fizyczną Fabrykę (CP Factory), moduły i palety mogą być używane na wszystkich etapach pracy. Ponadto CP Lab może zostać połączone z CP Factory poprzez robota mobilnego Robotino oraz moduł deflektora.

Robotino transfer factory
Robotino
- robot sterowany automatycznie
Robotino to uniwersalny robot mobilny, który używany jest na potrzeby funkcji transportowych realizowanych wewnątrz systemu Cyber-fizycznej fabryki ( CP Factory).


 

 

CIROS screen shot
Symulacje w wykorzystaniem oprogramowania CIROS

Ta potężna, przetestowana w warunkach przemysłowych platforma do symulacji 3D modułów w technologii automatyzacji pozwala uczestnikom pracować w grupach w celu programowania i symulowania modeli komputerowych przy użyciu rzeczywistych języków programowania, a następnie używać tych modeli w dostarczonym środowisku sprzętowym.

 

Skontaktuj się z nami

Festo Didactic Polska

Wsparcie techniczne, zapytania:

+48 (22) 711 41 41