Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0: czwarta rewolucja przemysłowa

Przemysł 4.0 prezentuje podstawowe zmiany w świecie produkcji. Nowoczesne technologie  komunikacyjne i informacyjne łączą się z klasycznymi procesami przemysłowymi tworząc tzw. systemy cyber-fizyczne. Za pośrednictwem internetu świat rzeczywisty i wirtualny są coraz bliżej siebie tworząc bardziej inteligentne fabryki, które w celu redukcji kosztów produkcji nie muszą już polegać na masowej produkcji wytwarzanych towarów. Smart Factory używa inteligentnych rozwiązań w celu łączenia w sobie unikalności i elastyczności produktu, umożliwiając wytwarzanie indywidualnie konfigurowalnych produktów w cenie dotychczas masowo wytwarzanych towarów.

Kwalifikacje zawodowe dla Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 oznacza, że przeprowadzane działania staną się bardziej wymagające, zarówno technologicznie jak i organizacyjnie. Interdyscyplinarne kompetencje nabiorą znaczenia, dlatego tak istotne jest przystosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla różnych zawodów. Ponieważ granice między różnymi poziomami funkcjonalnymi przedsiębiorstw zacierają się, potrzeba dostosowania indywidualnych kompetencji wpłynie na wszystkie zawody techniczne.

Jakie są cechy produkcji przyszłości ?

Cały zakład produkcyjny będzie zdigitalizowany:

  • Inteligentne komponenty ze zdolnością pracy w trybie podłącz i produkuj  ( plug & produce)
  • Zakład produkcyjny posiada swój wirtualny odpowiednik – pozwoli to na automatyczne uruchomienie i rekonfigurację funkcji i procesów
  • Szybkie dostosowywanie wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych w różnych częściach sieci produkcyjnej
  • Automatyczna adaptacja linii produkcyjnych na potrzeby realizowanych zamówień poprzez proste, szybkie rozszerzenie lub redukcję modułów produkcyjnych
  • Łatwa kompensacja wadliwych jednostek produkcyjnych
  • Kontrola i obsługa produkcji staje się bardziej inteligentna i adaptowalana
  • Automatyczny rozruch i rekonfiguracja obiektów
  • Produkcja zorientowana na potrzeby klienta
  • Ludzie i technologia współpracują w coraz większym stopniu

Rozwiązania edukacyjne Przemysłu 4.0

CP Factory training situation
Cyber-fizyczna Fabryka

Platforma badawczo-szkoleniowa CP Factory zapewnia uczelniom i firmom dostęp do technologii i aplikacji Przemysłu 4.0. Platforma demonstruję produkcję przyszłości w kontrolowanej lokalnie, sieci inteligentnej.


 

Learning System training situation
System nauczania Przemysłu 4.0

Bezproblemowy system nauczania – zaczynając od stanowiska projektowego Przemysłu 4.0 kontynuując poprzez Cyber-Fizyczne Laboratorium (CP Lab) po wszechstronną Cyber-Fizyczną Fabrykę (CP Factory), moduły i palety mogą być używane na wszystkich etapach pracy. Ponadto CP Lab może zostać połączone z CP Factory poprzez robota mobilnego Robotino® oraz moduł deflektora.

TaC - QI4.0
Szkolenia i konsulting
W celu wdrożenia Przemysłu 4.0 w firmie, szkolenie i kwalifikacje wykwalifikowanych pracowników muszą zostać dostosowane do nowych wymagań tego interdyscyplinarnego podejścia. Dla przykładu, w celu szybkiego
i efektywnego usunięcia przyczyny przestoju maszyny, pracownicy serwisu będą potrzebowali nie tylko praktycznego doświadczenia w dziedzinie mechatroniki, ale także wiedzy na temat infrastruktury IT

Skontaktuj się z nami

 

Festo Didactic Polska

Wsparcie techniczne, zapytania:

+48 (22) 711 41 41

 

 

Rozwiązania

 

CP Factory

Learning System I4.0

Szkolenia