TP 8014 - Ladestasjon elbil

Utdanningsstasjonen er designet for praktisk trening i planlegging, installasjon, testing og feilsøking av en moderne ladestasjon. Stasjonen består av en teoretisk del, øvelser og praktisk anvendelse.


Norge har ett enormt behov for flere ladestasjoner til elbil.

Regjeringen har sagt at vi skal selge kun nullutslippsbiler innen 2025, noe som er lite trolig - men utviklingen går den veien. Elbiler har i dag markedsandeler på nærmere 50 % av salget.

Vi trenger elbil ladere, vi trenger folk som montere disse laderne. Bli en av de første skolene som er med på elbilsatsingen!

Festo har utviklet Electric Vehicle Charging Station (TP 8014). Stasjonen består av en teoridel, ferdige arbeidsoppgaver og praktisk oppkobling.

TP8014_1.png
Form en bærekraftig verden med utdanningssystemer fra Festo Didactic

Akkurat som digitaliseringen har revolusjonert industri og produksjon, vil den også endre måten vi produserer, distribuerer, lagrer og bruker energi på. Bærekraft og energieffektivitet er store utfordringer for vår generasjon i alle bransjer. Når det gjelder teknisk utdanning, er det viktig å gjøre unge fagfolk oppmerksom på dette og gi dem ferdigheter til å jobbe med det.

Som en ledende leverandør innen teknisk utdanning med et sterkt samfunnsansvar fokuserer Festo derfor i økende grad på energirelaterte temaer. Med Festo Didactics utvidede utdanningssystemer har lærere nå alle ressursene som trengs for å lære disse ferdighetene.

Les mer

Vil du ha priser eller mer informasjon? Vennligst kontakt oss!
Tel: 22 72 89 76 alt e-post utdanning.no@festo.com

Tilbake

Søk

 
World Skills