Nytt kurs: Automasjon med CPX

Velkommen til en spennende og lærerik kursdag, der du får nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å arbeide effektivt med CPX som plattform innen automasjon.


Kurset gir deg:

 • Forbedret utnyttelse av automasjonsutrustningen
 • Forenklet overvåkning og feilsøkning
 • Optimert automasjonsstrategi
 • Redusert installasjonskostnad
 • Færre maskinstopp
 • Korrekt valg av komponenter og funksjoner

Etter gjennomført kurs kan du:

 • Kjøre i gang og diagnostisere CPX med Festo Maintenace Tool
 • Programmere og konfigurere CPX med CoDeSys
 • Programmere og driftsette CPX styrte motorkontrollere
 • Konfigurere CPX for feltbuss som CANopen, Profibus og CPI
 • Konfigurere og programmere operatørbetjening av CPX
 • Forstå programmeringen av automasjonsprosjekt med CPX
 • Forstå ulike installasjonsstrategier for ventilterminalen bedre

Kurset gjennomføres som en åpen kurs i Oslo eller som et tilpasset kurs for din bedrift.

Målgruppe

Automasjonsingeniør/tekniker, elektriker, programmerer, produksjonstekniker, konstruktører samt alle som arbeider med automasjon.

Informasjon

Annet informasjon om kurset, invitasjon til en åpen kurs eller forslag til bedriftstilpasset opplæring, får du ved å sende dine ønsker til utbildning@festo.se

Skriv inn ditt navn, firma og telefonnummer.

CP100 VTSA CPX 14318u_2.jpg

Tilbake

Søk

 
World Skills