Moderne industriell pneumatikk (Pneumatikk - grunninnføring)

Kursresultat

Deltakerne skal etter kurset ha de nødvendige ferdigheter til å arbeide effektivt med pneumatikk i en produksjonsbedrift.

Etter gjennomført kurs kan/har deltakerne:

 • Utvikle, montere og teste grunnleggende pneumatikk kretser
 • Vedlikeholde og feilsøke pneumatiske komponenter og enkle styresystemer
 • Identifisere og beskrive funksjon, konstruksjon, og egenskaper for pneumatiske komponenter
 • Tolke pneumatiske skjema i en maskindokumentasjon
 • Tolke tekniske data for de vanligste pneumatiske komponenter
 • Ha kjennskap til programvarer for konstruksjon, simulering og komponentvalg
 • Ha grunnleggende kunnskap om luftbehandling og luftberednings system på en maskin

Kursinnhold

 • Trykkluftberedning
 • Oppbygning og funksjon for pneumatiske og elektropneumatiske komponenter
 • Symboler i henhold til ISO1219
 • Basert på et praktisk problem; Utvikle pneumatiske skjema og koble opp kretsen.
 • Posisjonsavkjenning med grensebrytere
 • Logisk styring med OG/ELLER ventiler
 • Hastighetsstyring i pneumatiske anlegg
 • Trykkstyring med trykkvakt
 • Vakuumteknikk
 • Fejlfinding i grundlæggende pneumatik styringer
 • I tillegg til teori gjennomføres en rekke praktiske øvinger etter modell fra industrielle applikasjoner

Kursnytta

 • Bedret kommunikasjon på ”fabrikksgulvet”
 • Industrirelatert kunnskap om pneumatiske anlegg
 • Reduserte driftskostnader
 • Reduserte driftsavbrudd
 • Korrekt valg av komponenter 
 • Solid grunnlag for videre opplæring

Målgruppe
Drifts- og vedlikeholdspersonell, montører, mekaniker, elektriker, produksjonstekniker og alle som arbeider med pneumatiske anlegg.

Forkunnskaper
Teknisk innsikt

Kursvarighet
2 ½ dager

 

Dato

Sted

Nettopris

Bruttopris

 

 
04. okt. 2021 - 06. okt. 2021 Malmø
9.500,00 NKR 9.500,00 NKR Legg til valgte dato i din handlekurv
09. nov. 2021 - 11. nov. 2021 Gøteborg
9.500,00 NKR 9.500,00 NKR Legg til valgte dato i din handlekurv
09. nov. 2021 - 11. nov. 2021 Oslo
9.500,00 NKR 9.500,00 NKR Legg til valgte dato i din handlekurv

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills