PLS påbygningskurs med Siemens

Ladder Diagram

Feilsøking

Analog signalbehandling

Styreteknikk

PID regulering

Prosessvisualisering

Praktiske øvinger

Beskrivelse:
Etter kurset skal deltakerne være fortrolige med oppbyggingen og virkemåten til en PLS. De skal kunne starte opp et PLS anlegg, og kunne drive systematisk feilsøking på anlegget. De skal også kunne utvikle programmer for styring eller regulering av en prosess. Programmer utvikles i Ladder Diagram (kontaktplan), men det informeres også om språkene IL (Instruksjonsliste) og FBD (Function Block Diagram).

Mulighetene til å utnytte PLSens program som verktøy for kontroll og overvåking av prosessen, og reguleringsteknikkens P, I og D parameterne skal være kjent.

Målgruppe og forkunnskaper:
Teknisk personell innen drift og vedlikehold. Forkunnskaper tilsvarende
PLS grunninnføring

Varighet:

3 dager

Hva inngår i kurset?
I kursavgiften inngår kursmateriell, lærebok skrivesaker. Kaffe, mineralvann og lunsj.

Søk

 

Kursbookinger
+47 22728976

 
World Skills